Regler och tillstånd i ditt boende

Det finns olika regler och tillstånd som rör ditt boende, exempelvis för eldning och djurhållning.

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Grundregeln är att en nybyggnad, tillbyggnad eller ändrad användning av en fastighet kräver bygglov. På sidorna om bygglov kan du se vad som gäller för det du vill göra och hur du ansöker.

När du ska bygga nytt, ändra eller riva

Uppdaterad