Skydda dig och ditt hem

Det är viktigt att du känner dig trygg i olika situationer. Här finns tips på hur du kan förbereda dig för en svår situation och förhindra att något oönskat inträffar.

Om du bor eller arbetar nära en anläggning där det bedrivs farlig verksamhet är det viktigt att förstå vad som kan hända vid en olycka och hur du ska agera. Till farlig verksamhet räknas bland annat företag som hanterar stora mängder kemikalier och brandfarliga varor.

Så förbereder du dig

Samhällets beredskap

Så skyddar du ditt hem

Uppdaterad