Skyddsrum ska skydda civilbefolkningen

I Stockholm finns omkring 6 500 skyddsrum. Skyddsrummen ska kunna skydda befolkningen vid krig.

Stockholms stads ansvar för skyddsrum är som fastighetsägare. Som fastighetsägare svarar man för att underhålla skyddsrummet, säkerställa funktion och tillgängliggöra skyddsrummet om regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

Stockholms stad förvaltar som fastighetsägare omkring 2 000 skyddsrum. Skyddsrummen finns i både bergrum och byggnader. Stockholms stad underhåller sina skyddsrum och prioriterar löpande de åtgärder vi genomför.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som beskriver hur skyddsrum användas, hur man ska agera och var de finns.

MSB ansvarar för kontroller av skyddsrum. Myndigheten har om skicket på skyddsrummen generellt konstaterat att merparten är fullt brukbara.

Uppdaterad