Brandskydd i hemmet

Det är viktigt att du vet hur du ska agera vid en eventuell brand, och att ditt hem är säkrat med brandvarnare och släckutrustning.

På Storstockholms brandförsvars webbplats finns information om hur du gör för att undvika bränder i ditt hem. Där finns också flera handfasta tips på vad du ska göra om olyckan ändå är framme.

Grilla och elda utomhus

När brandrisken är hög i skog och mark kan Länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud. Beslutet fattas i samråd med räddningstjänsten och utifrån väderprognoser från SMHI.

Om du vill grilla eller elda utomhus, till exempel i din trädgård, i en park eller i skogen är det viktigt att du tar reda på vad som gäller där du befinner dig.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en app som hjälper dig hålla koll på brandrisken i skog och mark.

Uppdaterad