Energi och uppvärmning

Hur du värmer upp din bostad har betydelse för bland annat klimat och din ekonomi. Hitta hur du ansöker om tillstånd för värmepump, energi- och klimatrådgivningen och Stockholms solkarta.

Uppdaterad