Svarta solceller som löper över ett tak, med grön skog till vänster och blå himmel med moln.

Stockholms solkarta

Med Stockholms solkarta ser du hur mycket solenergi som kan produceras på ditt tak.

Med den interaktiva solkartan ser du hur stor solinstrålningen är på ditt tak och hur mycket solenergi som kan produceras. Antingen genom att zooma in i kartan eller att söka på gatuadressen.

Använd solkartan så här

  1. Leta rätt på din byggnad genom att zooma eller söka på adressen.
  2. Klicka på taket för att se potentialen för solel och solvärme i kWh.
  3. Färgskalan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.
    Rött innebär en hög potential och blått en lägre potential.
  4. I informationsrutan har du själv möjlighet att välja storlek på din installation genom att ändra ytan.

Bygglov för solceller, solpanel, solfångare

Vill du installera solceller, paneler eller solfångare kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan innan du får börja din installation.

Bygglov krävs bland annat om

  • byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde
  • byggnaden ligger i områden med kulturhistorisk värdefull bebyggelse
  • solcellerna är en del av fasad- eller takmaterialet
  • detaljplanen säger att bygglov krävs.

Mer information om att installera solel

I Stockholm lönar det sig att satsa på solenergi! Vår höga solinstrålning kan jämföras med städer i centrala Europa.

Vill du veta mer om hur du kan gå vidare med en installation, besök Energi- och klimatrådgivningens webbplats. Där finns bland annat en steg-för-steg-guide för att installera solceller.

Om Stockholms solkarta

Solkartan bygger på antaganden. Den ger inte en exakt bild av potentialen för solenergi, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna närmare. Information om hur potentialerna räknats fram finns bakom frågetecknen i informationsrutan.

Beräknade värden visar ett genomsnittligt år, baserad på indata från SMHI år 1999-2009. Kartunderlaget tar inte hänsyn till skuggning från vegetation eller objekt på taken som till exempel skorstenar och ventilationstrummor. Den angivna takytan kan variera något mot den verkliga ytan.

För att visualisera solelsproduktionen för stadens anläggningar hämtas information från anläggningens mätare var 10:e minut. Dessutom hämtas data avseende solinstrålning och temperatur med samma tidsintervall för att visa hur bra solcellsanläggningen fungerar (performance ratio).

Stockholms satsningar på förnybar energi

Stadens mål är att vara fossilfri år 2040. Då är förnybar energi en viktig energikälla.

Uppdaterad