bilder tagna till översiktsplanen, samrådsversionen 2016

Energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen ger dig tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan.

Både du som bor i lägenhet eller i hus är välkommen att kontakta oss. Du kan exempelvis få råd om att:

 • minska energianvändningen i din bostad
 • sänka dina energikostnader
 • ändra uppvärmningssystem
 • installera solceller
 • förbättra fönster, isolering och belysning
 • söka bidrag,
 • välja värmepump.

Du hittar alla råd och fakta på Energi- och klimatrådgivningens webbplats. Här hittar du också checklistor, faktablad, goda exempel, broschyrer, filmer, länkar med mera.

Aktuella frågor

Vi får varje dag många frågor om energi och klimat. Här samlar vi de som är mest aktuella just nu.

På Energi- och klimatrådgivningens webbplats får du tips på hur du kan minska din energianvändning.

Tips för dig som bor i småhus,

Tips för dig som bor i lägenhet

Flerbostadshus som har en energiprestanda på över 200 kWh/m2 per år omfattas av kravet på individuell mätning och debitering (IMD).

IMD för värme innebär att varje lägenhetsinnehavare betalar för sin egen energianvändning för uppvärmning (ej tappvarmvatten eller hushållsel), istället för att det ingår i hyran. Mätare läser av hur mycket värme respektive lägenhet använder på liknande sätt som för hushållsel.

Energieffektiviseringsplan

Fastighetsägaren kan välja att energieffektivisera sin byggnad så att den inte längre omfattas av kravet på IMD. Fastighetsägaren ska då kunna visa upp en dokumenterad energieffektiviseringsplan, alternativt kunna redovisa annat undantag för tillsynsmyndigheten.

Energirådgivning är ett första steg att se över möjligheter för att energieffektivisera byggnaden.

Boverkets webbplats

På Boverkets webbplats hittar du mer information om regler och undantag.

Bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och företag kan söka statligt stöd för installation av laddstationer. Stödet uppgår till högst 50 procent av kostnaderna och högst 15 000 kr per laddpunkt. Läs mer och ansök på Naturvårdsverkets webbplats.

Skattereduktion

Privatpersoner kan utnyttja skattereduktionen för grön teknik vid installation av laddplats i sin fastighet. Skattereduktionen är 50 procent av arbets- och materialkostnaden och du får avdraget direkt på fakturan från installatören. Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets webbplats.

Mer information om hur du går tillväga för att fixa en laddplats finns på Energi- och klimatrådgivningens webbplats.

Bostadsrättsförening?

 • Vi erbjuder bostadsrättsföreningar kostnadsfria energirådgivningsbesök.
 • Vid besöket träffar ni en energirådgivare för en timmes kostnadsfri och opartisk rådgivning kring hur ni kan minska fastighetens energianvändning och kostnader.
 • Under besöket går vi tillsammans runt i fastigheten och ser vilka energieffektiviseringar som kan göras. Efter besöket får ni en rapport med förslag på energisparande åtgärder.

Om ni redan jobbar aktivt med energieffektivisering och har frågor om hur ni ska gå vidare kan vi istället hjälpa till med annat, exempelvis offertgranskningar.

Mejla oss för att boka tid. Just nu är det några månaders väntetid.

energiradgivning@stockholm.se

Digital rådgivning för er som vill ha snabbare hjälp

Vill ni ha snabbare hjälp kan ni fylla i vårt digitala rådgivningsformulär. Svaren sammanställs i en rådgivningsrapport som innehåller:

 • förslag på energisparande åtgärder
 • kartläggning av fastighetens energianvändning och
 • en energioptimeringsplan för stegvis övergång till önskat resultat och uppsatta klimatmål.

Efter det kontaktar vi er och går igenom energirådgivningsrapporten per telefon.

Formulär - rådgivning

Gå med i vårt BRF-nätverk

I vårt BRF-nätverk samlar vi bostadsrättsföreningar som vill öka kunskapen om sina fastigheter och inspirera varandra till lönsamma investeringar för att sänka sin energianvändning. Med nätverket vill vi möjliggöra ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan er bostadsrättsföreningar. Kanske finns någon förening som redan har gjort den åtgärd ni funderar på, eller någon som planerar precis samma sak?

Avsikten med nätverket är att ni ska lära av varandra och ha möjlighet att ställa frågor till oss, kommunens energi- och klimatrådgivare. Inom nätverket anordnas regelbundna träffar med olika teman kopplat till energi och energieffektivisering.

Om Stockholms energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en service från din kommun. Den vänder sig till privatpersoner, föreningar, företag och organisationer. Vi som svarar på dina frågor är utbildade energi- och klimatrådgivare.

I Stockholmsregionen samarbetar 26 kommuner. Rådgivningen är i huvudsak finansierat av statliga bidrag via Energimyndigheten.

Uppdaterad