bilder tagna till översiktsplanen, samrådsversionen 2016

Energi- och klimatrådgivningen

Du kan minska din energianvändning och spara pengar och samtidigt minska din miljö- och klimatpåverkan. Vi hjälper dig gärna!

Vet du att ungefär hälften av alla bostäder i Stockholms stad är bostadsrätter och 40 procent är hyresrätter. Samtidigt finns det 45 000 småhus i Stockholm.

Oavsett boendeform är du välkommen att kontakta Energi- och klimatrådgivningen. Du kan exempelvis få råd om att:

  • minska energianvändningen i din bostad
  • sänka dina energikostnader
  • ändra uppvärmningssystem
  • installera solceller
  • förbättra fönster, isolering och belysning
  • söka bidrag.

Du hittar alla råd och fakta på Energi- och klimatrådgivningens webbplats. Här hittar du också checklistor, faktablad, goda exempel, broschyrer, filmer, länkar med mera.

Aktuella frågor

Vi får varje dag många frågor om energi och klimat. Här samlar vi de som är mest aktuella just nu.

På Energi- och klimatrådgivningens webbplats får du tips på hur du kan minska din energianvändning.

Tips för dig som bor i småhus,

Tips för dig som bor i lägenhet

Digital energirådgivning för bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder nu digital energirådgivning för bostadsrättsföreningar. Det går till så här:

  1. Kontakta oss genom att fylla i det digitala frågeformuläret.
  2. Vi sammanställer svaren i en energirådgivningsrapport. Den innehåller förslag på energisparande åtgärder, kartläggning av fastighetens energianvändning och en energioptimeringsplan för stegvis övergång till önskat resultat och uppsatta klimatmål.
  3. Energirådgivaren kontaktar er och går igenom energirådgivningsrapporten per telefon.

Den 1 juli 2021 införs krav på individuell mätning och debitering (IMD) för värme i befintliga flerbostadshus som har en energiprestanda på över 200 kWh/mper år.

IMD för värme innebär att varje lägenhetsinnehavare betalar för sin egen energianvändning för uppvärmning (ej tappvarmvatten eller hushållsel), istället för att det ingår i hyran. Mätare läser av hur mycket värme respektive lägenhet använder på liknande sätt som för hushållsel.

Energieffektiviseringsplan

Fastighetsägaren kan välja att energieffektivisera sin byggnad så att den inte längre omfattas av kravet på IMD. Fastighetsägaren ska då kunna visa upp en dokumenterad energieffektiviseringsplan, alternativt kunna redovisa annat undantag för tillsynsmyndigheten.

Energirådgivning är ett första steg att se över möjligheter för att energieffektivisera byggnaden.

Boverkets webbplats

På Boverkets webbplats hittar du mer information om regler och undantag.

Bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och företag kan söka statligt stöd för installation av laddstationer. Stödet uppgår till högst 50 procent av kostnaderna och högst 15 000 kr per laddpunkt. Läs mer och ansök på Naturvårdsverkets webbplats.

Skattereduktion

Privatpersoner kan utnyttja skattereduktionen för grön teknik vid installation av laddplats i sin fastighet. Skattereduktionen är 50 procent av arbets- och materialkostnaden och du får avdraget direkt på fakturan från installatören. Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets webbplats.

Mer information om hur du går tillväga för att fixa en laddplats finns på Energi- och klimatrådgivningens webbplats.

Om Stockholms energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en service från din kommun. Den vänder sig till privatpersoner, föreningar, företag och organisationer. Vi som svarar på dina frågor är utbildade energi- och klimatrådgivare.

I Stockholmsregionen samarbetar 26 kommuner. Rådgivningen är i huvudsak finansierat av statliga bidrag via Energimyndigheten.

Uppdaterad