bilder tagna till översiktsplanen, samrådsversionen 2016

Energi- och klimatrådgivningen

Du kan minska din energianvändning och spara pengar och samtidigt minska din miljö- och klimatpåverkan. Vi hjälper dig gärna!

Vet du att ungefär hälften av alla bostäder i Stockholms stad är bostadsrätter och 40 procent är hyresrätter. Samtidigt finns det 45 000 småhus i Stockholm.

Oavsett boendeform är du välkommen att kontakta Energi- och klimatrådgivningen. Du kan exempelvis få råd om att

  • minska energianvändningen i din bostad
  • sänka dina energikostnader
  • ändra uppvärmningssystem
  • installera solceller
  • förbättra fönster, isolering och belysning
  • söka bidrag.

Du hittar alla råd och fakta på Energi- och klimatrådgivningens webbplats. Här hittar du också checklistor, faktablad, goda exempel, broschyrer, filmer, länkar med mera.

Aktuella frågor

Vi får varje dag många frågor om energi och klimat. Här samlar vi de som är mest aktuella just nu.

Digital energirådgivning för bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder nu digital energirådgivning för bostadsrättsföreningar. Det går till så här:

  1. Kontakta oss genom att fylla i det digitala frågeformuläret.
  2. Vi sammanställer svaren i en energirådgivningsrapport. Den innehåller förslag på energisparande åtgärder, kartläggning av fastighetens energianvändning och en energioptimeringsplan för stegvis övergång till önskat resultat och uppsatta klimatmål.
  3. Energirådgivaren kontaktar er och går igenom energirådgivningsrapporten per telefon.

Individuell mätning och debitering i flerbostadshus

Den 1 juli 2021 införs krav på individuell mätning och debitering (IMD) för värme i befintliga flerbostadshus som har en energiprestanda på över 200 kWh/m2 per år.

IMD för värme innebär att varje lägenhetsinnehavare betalar för sin egen energianvändning för uppvärmning (ej tappvarmvatten eller hushållsel), istället för att det ingår i hyran. Mätare läser av hur mycket värme respektive lägenhet använder på liknande sätt som för hushållsel.

Fastighetsägaren kan välja att energieffektivisera sin byggnad så att den inte längre omfattas av kravet på IMD. Fastighetsägaren ska då kunna visa upp en dokumenterad energieffektiviseringsplan, alternativt kunna redovisa annat undantag för tillsynsmyndigheten.

Energirådgivning är ett första steg att se över möjligheter för att energieffektivisera byggnaden.

På Boverkets webbplats hittar du mer information om regler och undantag.

Bidrag för att installera laddplatser

Det finns statligt stöd att söka för installation av laddstationer. Både privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och företag kan enkelt söka stödet via Naturvårdsverkets webbplats.

Stödet uppgår till 50 procent av kostnaderna och max 10 000 kronor per fastighet för privatpersoner och max 15 000 kronor per laddpunkt för föreningar, organisationer och företag.

Om Stockholms energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en service från din kommun. Den vänder sig till privatpersoner, föreningar, företag och organisationer. Vi som svarar på dina frågor är utbildade energi- och klimatrådgivare.

I Stockholmsregionen samarbetar 26 kommuner. Rådgivningen är i huvudsak finansierat av statliga bidrag via Energimyndigheten.

Uppdaterad