Energi- och klimatrådgivningen

Få svar på hur du kan minska din energianvändning och spara pengar och samtidigt minska din miljö- och klimatpåverkan.

Du kan exempelvis få råd om att:

  • minska energianvändningen i din bostad
  • sänka dina energikostnader
  • ändra uppvärmningssystem
  • installera solceller
  • förbättra fönster, isolering, belysning, med mera
  • vilka bidrag som finns att söka.

Besök Stockholms energi- och klimatrådgivnings webbplats där du hittar alla råd. Här hittar du också mycket information i form av checklistor, faktablad, goda exempel, broschyrer, filmer, länkar, med mera.

Aktuella frågor

Vi får varje dag många frågor om energi och klimat. Här samlar vi de som är mest aktuella just nu.

Går det att söka bidrag för installation av laddplatser?

Det finns statligt stöd att söka för installation av laddstationer. Både privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och företag kan enkelt söka stödet via Naturvårdsverkets hemsida. Stödet uppgår till 50% av kostnaderna och max 10.000 kr per fastighet för privatpersoner och max 15.000 kr per laddpunkt för föreningar, organisationer och företag.

Läs gärna mer om hur du installerar en laddstation på fixaladdplats.se.

Om Stockholms energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en service från din kommun. Den vänder sig till privatpersoner, företag och organisationer. Vi som svarar på dina frågor är utbildade energi- och klimatrådgivare.

I Stockholmsregionen samarbetar 26 kommuner och är i huvudsak finansierat av statliga bidrag via Energimyndigheten.

Uppdaterad