bilder tagna till översiktsplanen, samrådsversionen 2016

Energi- och klimatrådgivningen

Få svar på hur du kan minska din energianvändning och spara pengar och samtidigt minska din miljö- och klimatpåverkan.

Visste du att ungefär hälften av alla bostäder i Stockholms stad är bostadsrätter och 40 procent är hyresrätter. Samtidigt finns det 45.000 småhus i Stockholm.

Oavsett boendeform är du välkommen att kontakta Energi- och klimatrådgivningen. Du kan exempelvis få råd om att:

  • minska energianvändningen i din bostad
  • sänka dina energikostnader
  • ändra uppvärmningssystem
  • installera solceller
  • förbättra fönster, isolering, belysning, med mera
  • vilka bidrag som finns att söka.

Du hittar alla råd och fakta på Energi- och klimatrådgivningens webbplats. Här hittar du också checklistor, faktablad, goda exempel, broschyrer, filmer, länkar, med mera.

Aktuella frågor

Vi får varje dag många frågor om energi och klimat. Här samlar vi de som är mest aktuella just nu.

Digitalt energirådgivningsbesök för bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder nu digitala energirådgivningsbesök för bostadsrättsföreningar. Det går till så här:

  1. Kontakta oss genom att fylla i det digitala frågeformuläret.
  2. Vi sammanställer svaren i en energirådgivningsrapport. Den innehåller förslag på energisparande åtgärder, kartläggning av fastighetens energianvändning och en energioptimeringsplan för stegvis övergång till önskat resultat och uppsatta klimatmål.
  3. Därefter kontaktar energirådgivaren er och går igenom energirådgivningsrapporten per telefon.

Frågeformulär för digital energirådgivning

Bidrag för installation av laddplatser

Det finns statligt stöd att söka för installation av laddstationer. Både privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och företag kan enkelt söka stödet via Naturvårdsverkets hemsida.

Stödet uppgår till 50 procent av kostnaderna och max 10.000 kr per fastighet för privatpersoner och max 15.000 kr per laddpunkt för föreningar, organisationer och företag.

Om Stockholms energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en service från din kommun. Den vänder sig till privatpersoner, föreningar, företag och organisationer. Vi som svarar på dina frågor är utbildade energi- och klimatrådgivare.

I Stockholmsregionen samarbetar 26 kommuner och är i huvudsak finansierat av statliga bidrag via Energimyndigheten.

Uppdaterad