Störningar i din bostad

Kontakta alltid din fastighetsägare om du får problem i din bostad. Till exempel problem med ventilation, dålig lukt eller fukt och mögel i din bostad. Får du inte hjälp av den som är ansvarig kan du kontakta miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen

Stängt just nu

Avdelningen för miljö och hälsoskydd

Telefontider
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 08.00–15.00
Telefon
Telefon 08-508 28 900
E-post
E-post miljoforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad