Skadedjur och ohyra

Det finns flera saker som du kan göra för att undvika att få problem med ohyra och skadedjur.

Djur och insekter kan klassas som ohyra eller skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal. De kan då göra stor skada genom att angripa livsmedel, textilier och träslag.

Exempel på ohyra kan vara

 • mjölbaggar
 • ängrar
 • myror
 • silverfiskar
 • getingar
 • flugor
 • kackerlackor.

Med skadedjur avses bland annat

 • möss
 • råttor
 • duvor.

Ansvar och sanering

Du som har problem med ohyra eller skadedjur ska i första hand kontakta fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse. De har det huvudsakliga ansvaret för utföra nödvändiga åtgärder. Ofta finns ett avtal med ett företag som utför skadedjursbekämpning och i vissa fall kan du som boende vända dig direkt till dem. Om fastighetsägaren, förvaltaren eller styrelsen inte tar problemen på allvar kan du kontakta miljöförvaltningen.

Förhindra skadedjur

Följande kan du göra för att undvika skadedjur och ohyra i din bostad:

 • Städa och håll rent.
 • Har du varit utomlands – titta noga igenom ditt bagage så du inte har råkat få med dig ovälkomna gäster.
 • Köper du direktimporterade matvaror – var uppmärksam så att inga insekter kommer med varorna.
 • Låt inget ätbart ligga framme eftersom det kan locka till sig råttor och möss.
 • Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela och kunna förslutas ordentligt. Detsamma gäller komposter.

Vem ansvarar?

Fastighetsägaren och förvaltaren har det huvudsakliga ansvaret för att åtgärda problem med skadedjur och ohyra. Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Anmäl ohyra eller skadedjur

Blankett: Anmälan om olägenhet (pdf, 590 kB, nytt fönster)

Spara först blanketten på din dator och döp med nytt namn. Sen mejlar du den till miljöförvaltningen.

Uppdaterad