Skadedjur och ohyra

Det finns flera saker som du kan göra för att undvika att få problem med ohyra och skadedjur.

Djur och insekter kan klassas som ohyra eller skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal. De kan då göra stor skada genom att angripa livsmedel, textilier och träslag.

Exempel på ohyra

 • mjölbaggar
 • ängrar
 • myror
 • silverfiskar
 • getingar
 • flugor
 • kackerlackor.

Med skadedjur avses bland annat:

 • möss
 • råttor
 • duvor.

Ansvar och sanering

Du som har problem med ohyra eller skadedjur ska i första hand kontakta fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse. De har det huvudsakliga ansvaret för utföra nödvändiga åtgärder. Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ofta finns ett avtal med ett företag som utför skadedjursbekämpning och i vissa fall kan du som boende vända dig direkt till dem.

Kontakta miljöförvaltningen

Om fastighetsägaren, förvaltaren eller styrelsen inte tar problemen på allvar kan du kontakta miljöförvaltningen.

Förhindra eller få bort vanliga typer av skadedjur

Följande kan du göra för att undvika skadedjur och ohyra i din bostad:

 • Städa och håll rent.
 • Har du varit utomlands – titta noga igenom ditt bagage så du inte har råkat få med dig ovälkomna gäster.
 • Köper du direktimporterade matvaror – var uppmärksam så att inga insekter kommer med varorna.
 • Låt inget ätbart ligga framme eftersom det kan locka till sig råttor och möss.
 • Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela och kunna förslutas ordentligt. Detsamma gäller komposter.

Getingars vanor och existens i sig utgör egentligen inget större hot för människan eller byggnader, men de är nog så irriterande och ett stick från en geting kan göra riktigt ont. För känsliga personer kan de vara mycket farliga.

Därför räknas getingar som skadedjur då de uppträder i för stort antal blir det svårt att freda sig från dem. Bygger de bo på balkongen eller under taket kan deras närhet vara mycket störande.

Förebygga problemet

 • Att ta bort getingbon innan de hunnit växa sig stora är det mest effektiva. Gör det under våren eller försommaren när boet inte är större än en pingisboll.
 • Tyvärr finns det idag inga pålitliga metoder att förhindra att getingar bygger bon.

Om fått problem med getingar

 • Även ett lite större getingbo kan man plocka bort. Då måste man ha ordentligt med skyddskläder, en bislöja över huvudet och skyddshandskar.
 • Man kan passa på en mörk kväll, eftersom getingarna blir slöa i kvällskylan och håller sig inne i boet.
 • För ett stort bo rekommenderar vi att man tar kontakt med en skadedjursbekämpare.

Om du hittar ett getingbo i stadens park som behöver tas bort kan du kontakta Stockholms stad.

Vårt ökade resande och köp av möbler på second hand har bidragit till att vägglössens spridning ökat på senare tid.  Vägglöss blir 5-8 mm lång och kan endast krypa.

Vägglusen är egentligen ingen lus utan en så kallad skinnbagge (till skillnad från bland annat huvud-, kropps- och flatlöss). Den lever uteslutande på att suga blod, men kan tåla långvarig svält, upp till ett år. På dagen gömmer de sig i och kring sängen, under madrassen, i gardinerna, i sänggavlarna, under insydda knappar i madrassen, vid golvlister, i kopplingsdosor, bakom tavlor med mera.

Vägglusen sprider inte smitta, den största hälsorisken är överföring av bakterier från händerna då man kliar sig.

Förebygga problem

 • Skaka ur väskan och kläder noga utomhus efter utlandsresan.
 • Lägg väskan och packningen i frysen eller bastun eftersom vägglusen inte tål stark värme eller kyla.
 • Tänk på brandrisken om du väljer att använda bastun. Håll uppsikt!

Om du fått vägglöss

Misstänker du att du har vägglöss kan du kontrollera det genom att sätta upp en klisterfälla, dubbelhäftande tejp runt sängen, som krypen fastnar i. Det är mycket besvärligt att bli av med vägglöss och kräver professionella skadedjurssanerare. Saneringen kan ta flera veckor.

Du känner igen kackerlackor på deras platta kroppar med en stor halssköld. De har kraftiga ben och från huvudet sticker två trådsmala antenner ut. Eftersom de smutsar ned och sprider smitta kan de vara en sanitär olägenhet.

Svåra att upptäcka

En kackerlacka kan vara svår att upptäcka eftersom de är ljusskygga och mest aktiva på natten. Kroppslängden på en vuxen kackerlacka kan variera från en centimeter till en decimeter och på en fullt utvecklad individ täcks ryggen av två par vingar. Av de cirka 4000 arter som finns är de flesta bruna eller grå. I Sverige är den tyska kackerlackan vanligast, den är brunfärgad.  

Luktar illa

Du känner även igen kackerlackor på lukten. De avsöndrar ett illaluktande sekret från körtlar i bakkroppen och även dess exkrementer luktar illa.

Kackerlackor förökar sig fort, deras goda försvarsbeteende och god tillgång på både mat och skydd har bidragit till att kackerlackan har blivit ett svårsanerat skadedjur. Inomhus äter kackerlackor allt de kommer åt, därför är det vanligt att hitta kackerlackor bland matvarorna.

Förebygga problem

 • Städa noggrant efter matlagning så att inga matrester finns framme och håll rent i bostaden så att insekter inte kan ta skydd.
 • Kackerlackor trivs i fukt, var uppmärksam på fuktskador.  
 • Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam så att inga insekter kommer med varorna.

Om du har fått kackerlackor

Det finns många problem kopplat till bekämpningen av kackerlackor. Äggkapseln kan ligga kvar länge, helt opåverkad av kemiska gifter och nymferna kläcks när giftet i omgivningen brutits ned. Kackerlackor som överlever kan bli resistenta mot kemikalierna.

Insekter, exempelvis kackerlackor, bekämpas med hjälp av elektroniska apparater, olika limfällor och kemiska bekämpningsmetoder.

Råttor och möss kan orsaka smittspridning. De orsakar också gnagskador på elektriska ledningar och isolering från rör. I värsta fall kan de också vålla bränder genom några gnag på elledningar.

Råttor är framför allt ett storstadsproblem. Den goda förekomsten av sopor och annan mat gör att de kan föröka sig i stort antal. De tar sig lätt fram i rör och avloppssystem under marken. Möss söker gärna skydd och värme i hus vintertid, där de sedan äter av det mesta de kommer åt.

Förebygga

 • Ta hand om dina sopor.
 • Håll rent utrymmen som kan dra till sig skadedjur. 
 • Om du har picnic i parken, släng dina rester i en soptunna.
 • Tänk på att möss och råttor äter allt möjligt, även fågelmat som hamnar på marken.
 • Ta hand om fallfrukt i trädgården. När det hamnat på marken kan det ätas av både möss och råttor.

Om du fått problem

Om du har fått problem med möss eller råttor inomhus kanske en mus- eller råttfälla kan ta hand om djuren. För att bli av med möss behöver du placera ut flera fällor där du tror att mössen håller till. Utomhus kan ett saneringsföretag hjälpa till.

Stockholms stad bekämpar bara förekomst av råttor och möss på stadens parkmark, inte på privat fastighetsmark. Om du ser råttor i Stockholm stads parker kan du rapportera detta till Driftcentralen.

De vanligaste myrorna som invaderar våra hem i jakt på föda är svartmyran eller trädgårdsmyran. Den första myran som hittar något ätbart lämnar ett luktspår efter sig på väg tillbaka till boet och sedan är myrstigen ett faktum.

Svartmyran bygger gärna bon under marken där det gärna får vara lite fuktigt, till exempel under trädgårdsplattor eller intill husgrunden.

Faraomyran är en mycket liten bärnstensgul myra som kommer från mer exotiska breddgrader och som är mycket besvärlig att bli av med om den får fäste i hemmet.

Förebygga problem

 • Håll rent i köket, framför allt på våren, och torka bort sött spill efter saft, sylt, kaksmulor och annat sockrigt.
 • Ser man till att det inte finns sprickor och hål i lister och fasaden försvårar man för dem att ta sig in.
 • Att hålla grunden fri från fukt är ett sätt att förebygga deras bobyggande. Myror trivs i fuktiga miljöer, om du har problem med myror kan det innebära en dold fuktskada i din bostad.

Om du har problem med myror

Försök följa spåren av myrorna tillbaka till boet, så kan du gräva bort det eller försöka utrota myrsamhället med något av de myrgift som finns på marknaden. Att bara torka bort doftspåret i köket fungerar tyvärr inte, myrorna hittar nya vägar.

Misstänker du att du har fått de gulaktiga små Faraomyrorna i din bostad bör du få sanerat snarast.

Det finns flera varianter av ängrar och de vanligaste i våra svenska hem är pälsängern och fläskängern. I naturen fungerar ängrarna som renhållare eftersom de äter sådant som blir över när andra djur fällt ett byte, skinnet och pälsen, men i våra hem kan de ställa till stor skada.

Pälsängrar är skalbaggar som under sin larvperiod lever av organiskt material som ylle, päls och även bomull. Larverna tuggar i sig tyg eller garn och lämnar små runda hål efter sig.

Fläskängrars larver äter istället rester av till exempel kött och ost. Allt eftersom larverna växer sig större ömsar de skinn och lämnar efter sig tomma larvskal.

Efter en period övergår larven till puppa, som sedan blir en skalbagge. Själva skalbaggen äter inte och ställer alltså inte till skada på ull respektive mat, men lägger nya ägg som blir hungriga larver.

Förebygga problem

 • Det är svårt att hindra att skalbaggar tar sig in i våra hem och lägger ägg. Håller man rent och städar garderober och kök regelbundet har man större chans att hålla dem borta.
 • Håll särskilt rent runt lister och svåråtkomliga utrymmen.
 • Ser man en änger eller spår efter dem gäller det att agera snabb eftersom fler ägg kan finnas någonstans redo att kläckas.
 • Vid städning kan du använda såpa som rengöringsmedel, en huskur som sägs hålla ängrarna borta.
 • Kläder som man inte använder så ofta eller är extra rädd om kan man förvara i lufttäta plastpåsar.

Om du fått ängrar

 • Även om ängrar finns i vår natur klarar de inte av att djupfrysas. Sätt ut angripna kläder i minusgrader några dygn eller lägg dem i frysen.
 • Att tvätta eller borsta kläderna regelbundet hjälper också, liksom att utsätta kläderna för höga temperaturer genom att torktumla eller stryka dem.
 • En angripen garderob eller köksskåp måste tömmas och städas ordentligt.
 • Ängrar och andra skadedjur som lever av kläder kan hållas borta med hjälp av till exempel rödceder. Ett träslag som innehåller naturligt aromatiska oljor vars doft ängrarna inte tycker om.
 • Mat som angripits ska slängas.

I vissa fall kan även fåglar orsaka olägenheter. Duvor och andra fåglar kan bygga bo på balkonger, fönsternischer, reklamskyltar och liknande vilket kan skapa problem med nedsmutsning. Måsar bygger ofta bon på taket på bostadshus vilket medför att de kan skrika och skräna på nätterna. Kanadagäss som uppträder i stora flockar kan förorena badplatser.

Under våren kan fåglar vara ett problem under häckningsperioden, dessa problem försvinner dock sen när ungarna lärt sig flyga. När måsarna har ungar kan de till exempel anfalla förbipasserande.

Stockholms stad fångar inte in eller skjuter fåglar, om det inte innebär fara för hälsa eller miljö. Vissa fåglar är dock utrotningshotade och får därför varken avlivas eller fångas, till exempel Silltruten.

Förebygga problem

 • Mata inte fåglarna.
 • Man kan göra det svårare för fåglar att bygga bo till exempel genom att sätta nät för nischer i hus eller montera så kallade trådpiggar på ställen där fåglarna gärna sitter. Tänk på att:
 • Mata inte med matrester
 • Rensa hängrännor
 • Håll rent på balkong och uteplats så att fåglar inte kan bygga bo där
 • Matning av fåglar kan dra till sig råttor och andra skadedjur

Om du har fått långvariga problem med fåglar

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att hålla fastigheten skadedjursfri.

Kaninerna i Stockholms innerstad härstammar från tama kaniner och saknar naturliga fiender, vilket resulterar i att de förökar sig i stort antal. 

De får ofta problem med inavelskomplikationer och när de blir för många på en plats får de också svårt att hitta mat vintertid. Under vinterhalvåret orsakar de dessutom permanenta skador i våra parker genom att gnaga på bark och buskar

Detta innebär att kaninbeståndet måste begränsas. Att hålla nere kaninstammen ingår i det normala skadedjursbekämpandet. Kaninerna finns främst i de större parkerna på Kungsholmen och Norrmalm där den gräver hålor och gryt, även stenmurar, blomsterrabatter och täta buskage används som gömställen.

Förebygga problem

 • Ta ansvar för ditt husdjur! 
 • Överge inte din kanin i park eller natur när du inte kan eller vill ta hand om det längre.

Om du har problem med kaniner

Det är fastighetsägaren har ansvar för att hålla fastigheten skadedjursfri om du har problem med kaniner vid ditt hus.

Vissa anser att rådjur är skadedjur då de äter av våra trädgårdar. Även om rådjursstammen i stort tenderar att minska så är populationen ändå hög främst i många villaområden.

När rådjuren blir för många måste man skjuta av för att hålla stammen i acceptabelt antal. Ingen avlivning får dock ske under den period när rådjuren har ungar, enligt Jaktlagen.

Förebygga problem

Du kan plantera vissa typer av växter i trädgården som rådjuren inte tycker om att äta.  Det finns vissa medel att köpa för att hålla dem borta från din trädgård.

Om du fått problem med rådjur

Stockholms stad skjuter av rådjur mycket sällan och endast i undantagsfall. Om du har stora problem med rådjur i ditt område kan du kontakta dina grannar och göra en gemensam anmälan till Stockholms stad. Vi gör då en inspektion av antalet på platsen samt ser över antal trafikolyckor i området orsakade av rådjur. Efter detta bestäms om stammen ska hållas nere.

Uppdaterad