Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad efter behoven i ditt dagliga liv. Du kan också få bidrag för reparation, service och besiktningar av gjorda anpassningar. Hyresvärdar och andra fastighetsägare kan söka bidrag för att återställa bostad eller gemensamma utrymmen.

Inga hembesök görs just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att inte göra några hembesök för
bostadsanpassning tills vidare. Du kan däremot alltid kontakta oss på
telefon eller e-post för att ställa frågor.

Uppdaterad