Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad efter behoven i ditt dagliga liv. Du kan också få bidrag för reparation, service och besiktningar av gjorda anpassningar. Hyresvärdar och andra fastighetsägare kan söka bidrag för att återställa bostad eller gemensamma utrymmen.

Inga hembesök görs just nu

På grund av coronapandemin kan handläggningstiderna påverkas och vi gör för närvarande inga hembesök. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 och har anpassat verksamheten i enlighet med detta. Du kan alltid kontakta oss på telefon eller e-post för att ställa frågor.

Ny dom: Inget bidrag till flyttbart rullstolsgarage

Ett flyttbart rullstolsgarage för placering utanför bostaden ger ingen rätt till bostadsanpassningsbidrag.


Ett flyttbart rullstolsgarage för placering utanför bostaden ger ingen rätt till bostadsanpassningsbidrag. Det har fastställts i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen om ett flyttbart rullstolsgarage,  Boverkets webbplats.

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

 

 

Kundtjänst

Stängt just nu
måndag 09.30–12.00
tisdag–torsdag 09.00–12.00
Telefon
Telefon 08-508 27 614
E-post
E-post bostadsanpassningsfragor@stockholm.se

Uppdaterad