Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad efter behoven i ditt dagliga liv. Du kan också få bidrag för reparation, service och besiktningar av gjorda anpassningar. Hyresvärdar och andra fastighetsägare kan söka bidrag för att återställa bostad eller gemensamma utrymmen.

Kundtjänst

Stängt just nu
måndag 09.30–12.00
tisdag–torsdag 09.00–12.00
Avvikande öppettider
30 december – stängt
31 december – stängt
Telefon
Telefon 08-508 27 614
E-post
E-post bostadsanpassningsfragor@stockholm.se

Uppdaterad