Reparationsbidrag

Du kan få ersättning för att reparera anpassningar som finansierats med bostadsanpassningsbidrag. Du kan också få ersättning för service och besiktning av installationer.

Bidraget är personligt, men du behöver inte ansöka om det varje gång som något ska repareras, servas eller besiktigas. Vi ersätter inte kostnader för normalt underhåll av bostaden. Ersättning för reparationer, service eller besiktning betalas inte ut till fastighetsägare.

Du kan få bidrag när:

 • Installationer eller inredningar är så komplicerade att service, reparationer och besiktning behöver skötas i särskild ordning. Till exempel dörrautomatik, trapphissar, spisvakter, höj-och sänkbar köksinredning.
 • Inredning eller anordningar har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen eller hjälpmedel. Till exempel om golvet behöver bytas ut på grund av rullstolens slitage. 

För att du ska få reparationsbidrag ska anpassningen vara

 • gjord efter 1983
 • finansierad med bostadsanpassningsbidrag.

ROT-avdrag inte kan användas samtidigt med bidrag för reparation av anpassningar som finansierats med bidrag för bostadsanpassning.

Så funkar reparationsbidraget

Beställ gärna reparationer av det företag som installerade eller utförde anpassningen. Till exempel företaget som monterade dörrautomatiken, trapphissen eller det höj-och sänkbara köket. Det kan finnas garantitid eller reklamationsmöjligheter som ska användas.

Har du inte kontaktuppgifterna till företaget? Kontakta gärna oss så försöker vi hjälpa dig. 

Så här gör du:

 1. Kontakta reparatör/företag.
 2. Företaget utför reparationen eller underhållet på ditt uppdrag.
 3. De skickar fakturan till oss.
 4. Vi bedömer om kostnaden är rimlig och omfattas av reparationsbidraget
 5. Vi betalar hela fakturan om beloppet är rimligt. Bedömer vi att kostnaden är orimligt hög ersätter vi företaget för den del av kostnaden som vi bedömer är skälig.

 

Kontakta oss eller det företag som installerade eller utförde anpassningen. Till exempel företaget som monterade dörrautomatiken, trapphissen eller det höj-och sänkbara köket. Det kan finnas garantitid eller reklamationsmöjligheter som ska användas. 

Om du inte har kontaktuppgifterna till företaget kontakta gärna oss. 

Ibland behöver vi göra ett hembesök för att bedöma om det är bättre att ersätta det som gått sönder med en ny installation. Till exempel om det är svårt att få tag på reservdelar till köket eller om delar är så slitna att det är bättre att ersätta dem än att reparera.

Steg för steg:

 1. Kontakta reparatören eller företaget.
 2. Företaget tar reda på vad som behöver göras och lämnar offert.
 3. Skicka offerten till oss.
 4. Vi bedömer om kostnaden är rimlig och omfattas av reparationsbidraget.
 5. Företaget utför reparationen på ditt uppdrag.
 6. De skickar fakturan till oss.
 7. Vi betalar hela fakturan om den stämmer med offerten.

Service och besiktning av trapphissar och lyftanordningar ingår i det serviceavtal som skrivs vid installationen.

Steg för steg:

 1. Företaget utför service eller besiktning enligt avtal.
 2. De skickar fakturan till oss.
 3. Vi betalar fakturan.

Utförande och utbetalning

Du kan behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Ta reda på om anpassningen, reparationen eller återställningen av tidigare anpassningar kräver lov eller anmälan.

Gör du arbetet själv ansvarar du för utförandet. Anlitar du ett företag ansvarar företaget för utförandet.

Arbetet ska

 • utföras fackmässigt, till exempel ska våtrum uppfylla branschstandarder
 • följa Boverkets byggregler, till exempel ska kraven på tillgänglighet och brandsäkerhet uppfyllas. 

Det bidrag du kan få motsvarar kostnaderna för standardmaterial och den enklaste lösningen som uppfyller kraven inom bygglagstiftningen.

Väljer du dyrare material eller utförande täcker inte bidraget hela kostnaden. Du får själv betala mellanskillnaden.

Fakturan ska vara ställd på den person som fått bidraget för bostadsanpassningen. 

Dessutom ska fakturan innehålla

 • diarienummer, det ärendenummer som knyts till det beviljade bidraget
 • fastighetsbeteckning
 • fastighetens adress
 • beskrivning av det gjorda arbetet
 • fakturabelopp.

Söker du bidraget i efterhand behöver du inte uppge diarienummer.

Du behöver styrka att anpassningen eller installationen är gjord. Det gör du genom att skicka in kvitton på inköpt material eller på faktura för utfört arbete. Företaget som gjort arbetet kan skicka fakturan direkt till oss.

Så här går det till:

 1. Vi får kopia på kvitton eller faktura.
 2. Om det behövs granskar vi det utförda arbetet.
 3. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig för dina utlägg eller betala fakturan från företaget du anlitat.

Konsumenttjänstlagen gäller för alla arbeten som finansieras med återställningsbidrag. Det innebär att den som beställt arbetet ska godkänna det innan vi betalar fakturan. Eventuella tvister hanteras av beställare och leverantör.

Andra bidrag

Uppdaterad