Mitt boende

Du som bor i Stockholm ska ha en bra boendemiljö. Här kan du bland annat läsa om vilken hjälp du kan få vid olika störningar i ditt boende, hur du kan minska din energiförbrukning och hur bostadsanpassning fungerar.

När det blir riktigt varmt utomhus gäller det att skydda din bostad från värmen och se till att solen inte tränger in genom till exempel fönstren.

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad efter behoven i ditt dagliga liv.

Det finns olika regler och tillstånd som rör ditt boende, exempelvis för eldning och djurhållning.