Mitt boende

Du som bor i Stockholm ska ha en bra boendemiljö. Här kan du bland annat läsa om vilken hjälp du kan få vid olika störningar i ditt boende, hur du kan minska din energiförbrukning och hur bostadsanpassning fungerar.

Aktuellt

Från och med 1 januari 2024 är sortering av matavfall med avfallskvarn som går direkt till ledningsnätet inte längre godkänt.

Mer inom Mitt boende

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad efter behoven i ditt dagliga liv.

Det finns olika regler och tillstånd som rör ditt boende, exempelvis för eldning och djurhållning.