Mitt boende

Du som bor i Stockholm ska ha en bra boendemiljö. Här kan du bland annat läsa om vilken hjälp du kan få vid olika störningar i ditt boende, hur du kan minska din energiförbrukning och hur bostadsanpassning fungerar.

Just nu avrådes eldning i Stockholms län. Avrådan innebär att du bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser.

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad efter behoven i ditt dagliga liv.

Installera värmepump, se Stockholms solkarta eller kontakta energi- och klimatrådgivningen.

Det finns olika regler och tillstånd som rör ditt boende, exempelvis för eldning och djurhållning.