Mitt boende

Du som bor i Stockholm ska ha en bra boendemiljö. Här kan du bland annat läsa om vilken hjälp du kan få vid olika störningar i ditt boende, hur du kan minska din energiförbrukning och hur bostadsanpassning fungerar.

Ett fall av fågelinfluensa hos tamfåglar har konstaterats i Stockholms län. Viruset är smittsamt mellan fåglar. Du behöver därför skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad efter behoven i ditt dagliga liv.

Installera värmepump, se Stockholms solkarta eller kontakta energi- och klimatrådgivningen.

Det finns olika regler och tillstånd som rör ditt boende, exempelvis för eldning och djurhållning.