E-tjänster för mitt boende

Här hittar du e-tjänster för att anmäla olika störningar i ditt boende och för att ansöka om tillstånd för värmepump.

E-tjänst för att anmäla störningar i bostaden

Vill du anmäla störningar i din bostad gör du det enkelt via vår e-tjänst.

I e-tjänsten Ansök om tillstånd för värmepump kan du

  • få veta hur du planerar för ditt borrhål
  • få veta vilka uppgifter du behöver för att kunna ansöka
  • ansöka om tillstånd.

I de flesta fall kan du göra din ansökan direkt på webben.

Stadsbyggnadsnämnden

Läs handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Handlingar som visas:

  • föredragningslistor
  • beslut och protokoll
  • viss del av stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtanden och andra dokument som inte bedömts innehålla känsliga personuppgifter.

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms stad.

Uppdaterad