E-tjänster för mitt boende

Här finns e-tjänster för att anmäla olika störningar i ditt boende och för att ansöka om tillstånd för värmepump.

E-tjänst för att anmäla störningar i bostaden

Om du vill anmäla störningar i din bostad gör du det enkelt via våra e-tjänster.

I e-tjänsten Ansök om tillstånd för värmepump kan du

  • få veta hur du planerar för ditt borrhål
  • få veta vilka uppgifter du behöver fr att kunna ansöka.
  • ansöka om tillstånd.

I de flesta fall kan du göra din ansökan direkt på webben.

Stadsbyggnadsnämnden

Läs handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Handlingar som visas:

  • föredragningslistor
  • beslut och protokoll
  • viss del av stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtanden och andra dokument som inte bedömts innehålla känsliga personuppgifter

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms stad.

Uppdaterad