E-tjänster för mitt boende

Här finns e-tjänster för att anmäla olika störningar i ditt boende och för att ansöka om tillstånd för värmepump.

E-tjänst för att anmäla störningar i bostaden

Om du vill anmäla störningar i din bostad gör du det enkelt via våra e-tjänster.

E-tjänsten för ansökan om värmepump stängd från fredag den 18 december

Vi stänger e-tjänsten där du kan ansökan om värmepump fredagen den 18 december. Det gör vi på grund av att vi genomför byte av vårt ärendesystem som är kopplat till e-tjänsten.

Vi planerar att öppna e-tjänsten igen den 1 mars 2021.

Du kan ansöka på blankett under den tid som e-tjänsten är stängd. Det är viktigt att ansökan är komplett och inga uppgifter saknas. Läs om vad som krävs för att skicka in en ansökan på pappersblankett.

I e-tjänsten Ansök om tillstånd för värmepump kan du

  • få veta hur du planerar för ditt borrhål
  • få veta vilka uppgifter du behöver för att kunna ansöka.
  • ansöka om tillstånd.

I de flesta fall kan du göra din ansökan direkt på webben.

Stadsbyggnadsnämnden

Läs handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Handlingar som visas:

  • föredragningslistor
  • beslut och protokoll
  • viss del av stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtanden och andra dokument som inte bedömts innehålla känsliga personuppgifter

Mina fakturor

I e-tjänsten Mina fakturor kan du se alla dina fakturor från Stockholms stad.

Uppdaterad