Skaffa bostad i Stockholm

Stockholms stad förmedlar lediga hyresrätter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen. För dig som är student, äldre eller har särskilda behov finns särskilda bostäder.

Som bostadssökande söker du själv aktivt bland de annonserade bostäderna på Bostadsförmedlingens webbplats. Vem som blir erbjuden bostaden baseras på kötid. Bostadsförmedlingen samarbetar med både privata och kommunala fastighetsägare.

På uppdrag av Stockholms stad handlägger Bostadsförmedlingen ansökningar gällande förtur till bostad inom staden och förmedlar lägenheter till beviljade förturer.

Förtur till bostad inom Stockholms stad, Bostadsförmedlingens webbplats

Nybyggda bostäder

Bostadsförmedlingen förmedlar nyproducerade och ombyggda bostäder.

Runtom i Stockholm pågår större och mindre stadsbyggnadsprojekt, bland annat för att bygga fler bostäder. På webbplatsen Stockholm växer hittar du planerade, pågående och genomförda stadsbyggnadsprojekt.

Studentbostad

En studentbostad bor du i under tiden du studerar. I Bostadsförmedlingen förmedlas studentbostäder över hela Stockholmsregionen.

Studentbostäder förmedlas också via Stockholms studentbostäder. På deras webbplats finns information om hur du ställer dig i kö.

Bostad för dig som är äldre

Det finns två olika boendeformer att söka genom bostadsförmedlingen för dig som är äldre.

  • Seniorbostäder för dig som fyllt 55 år
  • Seniorbostäder för dig som fyllt 65 år.

Du som är äldre och behöver omfattade stöd och omsorg kan få plats på vård- och omsorgsboende.

SHIS – Stiftelsen hotellhem i Stockholm

Stiftelsen hotellhem i Stockholm, SHIS, är Stockholms stads bostadssociala resurs med cirka 4 100 lägenheter fördelade på ett 40-tal fastigheter. SHIS:s genomgångsbostäder för ungdomar och vuxna förmedlas genom dels via stadens socialtjänst och dels via Bostadsförmedlingen i Stockholm. 

SHIS erbjuder genomgångsbostäder för

  • bostadssökande ungdomar 18–25 år
  • vuxna kvinnor och män som av sociala och/eller ekonomiska skäl för tillfället inte kan få en lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden
  • familjer som är i behov av en tillfällig bostad.

SHIS erbjuder också stödboende –  ett mer varaktigt stöd till personer med särskilda behov – samt referensboende för personer som helt saknar eller har dåliga boendereferenser och/eller stora skulder.

Uppdaterad