Vatten och avlopp

Varje dag levererar det kommunala bolaget Stockholm Vatten och Avfall dricksvatten till över en miljon människor i Stockholmsområdet. Stockholm Vatten och Avfall tar också hand om och renar avloppsvattnet.

Enskilda avlopp

Hus som har enskilda avlopp kan behöva anmälas till eller få tillstånd från miljöförvaltningen beroende på vilken lösning som används. 

Uppdaterad