Vatten och avlopp

Det kommunala bolaget Stockholm Vatten och Avfall levererar varje dag dricksvatten till mer än en miljon människor i Stockholm. Stockholm Vatten och Avfall tar också hand om och renar avloppsvattnet.

Enskilda avlopp

Bor du i hus som har enskilt avlopp kan du behöva anmäla det till miljöförvaltningen. Det beror på vilken lösning som används. 

Uppdaterad