Fastighetsägarens medgivande för att anpassa en bostad

Vi behöver fastighetsägarens skriftliga medgivande för att kunna bevilja bidrag för bostadsanpassning.

Medgivandet behövs alltid utom då den som söker bidraget är ensam ägare till sitt småhus eller villa.

Medgivandet

 • begärs av den som söker bidrag för bostadsanpassning
 • ges av fastighetsägaren
 • behöver vara skriftligt.

Undantag för boende hos Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder eller Micasa Fastigheter

Bor du i en hyresrätt hos Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder eller Micasa Fastigheter behöver du inte bifoga fastighetsägarens medgivande för att

 • ta bort eller anpassa trösklar, förutom trösklar till badrum där medgivande behövs
 • montera stödhandtag, förutom stödhandtag i duschplats där medgivande behövs
 • installera spisvakt
 • byta blandare
 • installera förstärkt belysning.

Blanketter för fastighetsägares medgivande

Ladda ner den blankett du behöver. Öppna den och fyll i direkt på skärmen eller skriv ut och fyll i för hand.

Medgivande från fastighetsägare vid hyresrätt eller bostadsrätt (pdf)

Medgivande från fastighetsägare vid äganderätt (pdf)

Medgivande nyttjanderättsinnehavare (pdf)

Information till fastighetsägare

Ditt medgivande är en förutsättning för bidraget om bostadsanpassning. Men du har ingen skyldighet att ge ditt medgivande.

Om du lämnar medgivande

 • godkänner du anpassningen
 • avsäger du dig krav på att hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren behöver betala för att återställa bostaden
 • kan du som är fastighetsägare ansöka om återställningsbidrag när den boende inte längre bor kvar.

Vill du ha mer information om anpassningen kan du be hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren att lämna en offert innan du ger ditt medgivande.

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan överta rätten till bidrag för anpassningsåtgärder i trapphus och andra allmänna utrymmen. Det är en möjlighet att göra fastigheten mer tillgänglig för alla boende. Exempel på åtgärder är montering av dörrautomatik, trapphiss eller ramp vid entré.

Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden. Det innebär att fastighetsägaren ansvarar för kommande underhåll och reparationer.

Förutsättningen är att intresset är ömsesidigt. Det innebär att båda parter vill att rätten till bidrag ska övertas/överlåtas. Ni skickar tillsammans in en skriftlig överenskommelse om överlåtelsen av bidraget.

Följande villkor gäller:

 • Sökanden bor i hyresrätt eller bostadsrätt.
 • Anpassningen sker i allmänna utrymmen.
 • Sökande och fastighetsägare ska vara överens. Överenskommelsen mellan parterna ska vara skriftlig.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att utföra anpassningsåtgärden och ansvarar för eventuella framtida reparationer.

Blankett - Överenskommelsen om övertagande av bostadsanpassningsbidrag (pdf)

Det finns bidrag för reparation, service och besiktningar av gjorda anpassningar.

Ersättningen betalas ut till den som fått bidraget för bostadsanpassning. Ersättningen kan inte övertas av fastighetsägaren.

Du kan söka bidrag för att återställa många åtgärder som är finansierade med bostadsanpassningsbidrag.

Det bidrag du kan få motsvarar kostnaderna för standardmaterial och den enklaste lösningen som uppfyller kraven inom bygglagstiftningen.

Väljer du dyrare material eller utförande täcker inte bidraget hela kostnaden. Du får själv betala mellanskillnaden.

Uppdaterad