Fastighetsägarens medgivande för att anpassa en bostad

Vi behöver fastighetsägarens skriftliga medgivande för att kunna bevilja bidrag för bostadsanpassning.

Medgivandet behövs alltid utom då den som söker bidraget är ensam ägare till sitt småhus eller villa.

Medgivandet

 • begärs av den som söker bidrag för bostadsanpassning
 • ges av fastighetsägaren
 • behöver vara skriftligt.

Undantag för boende hos Stockholmshem

Bor du i en hyresrätt hos Stockholmshem behöver du inte bifoga fastighetsägarens medgivande för att

 • ta bort eller anpassa trösklar, förutom trösklar till badrum där medgivande behövs
 • montera stödhandtag, förutom stödhandtag i duschplats där medgivande behövs
 • installera spisvakt
 • byta blandare
 • installera förstärkt belysning.

Blanketter för fastighetsägares medgivande

Ladda ner den blankett du behöver. Öppna den och fyll i direkt på skärmen eller skriv ut och fyll i för hand.

Blankett för medgivande från fastighetsägare vid hyresrätt eller bostadsrätt (pdf, 460 kB, nytt fönster)

Blankett för medgivande från fastighetsägare vid äganderätt (pdf, 540 kB, nytt fönster)

Blankett för medgivande nyttjanderättsinnehavare (pdf, 400 kB, nytt fönster)

Information till fastighetsägare

Ditt medgivande är en förutsättning för bidraget om bostadsanpassning. Men du har ingen skyldighet att ge ditt medgivande.

Om du lämnar medgivande

 • godkänner du anpassningen
 • avsäger du dig krav på att hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren behöver betala för att återställa bostaden
 • kan du som är fastighetsägare ansöka om återställningsbidrag när den boende inte längre bor kvar.

Vill du ha mer information om anpassningen kan du be hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren att lämna en offert innan du ger ditt medgivande.

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan överta rätten till bidrag för anpassningar i trapphus och andra allmänna utrymmen. Till exempel ramp vid huvudentrén eller dörrautomatik i porten.

Förutsättningen är att intresset är ömsesidigt. Det innebär att båda parter vill att rätten till bidrag ska övertas/överlåtas.

Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden. 

Det finns bidrag för reparation, service och besiktningar av gjorda anpassningar.

Ersättningen betalas ut till den som fått bidraget för bostadsanpassning. Ersättningen kan inte övertas av fastighetsägaren.

Du kan söka bidrag för att återställa många åtgärder som är finansierade med bostadsanpassningsbidrag.

Det bidrag du kan få motsvarar kostnaderna för standardmaterial och den enklaste lösningen som uppfyller kraven inom bygglagstiftningen.

Väljer du dyrare material eller utförande täcker inte bidraget hela kostnaden. Du får själv betala mellanskillnaden.

Uppdaterad