Fastighetsägarens medgivande för anpassning av bostad

Fastighetsägarens skriftliga medgivande behövs för att vi ska bevilja bidrag för bostadsanpassning.

Medgivandet behövs alltid utom då den som söker bidraget är ensam ägare till sitt småhus eller villa.

Medgivandet

 • begärs av den som söker bidrag för bostadsanpassning
 • ges av fastighetsägaren
 • behöver vara skriftligt.

Undantag för boende hos Stockholmshem

Bor du i en hyresrätt hos Stockholmshem behöver du inte bifoga fastighetsägarens medgivande för

 • borttagning eller anpassning av trösklar, förutom trösklar till badrum där medgivande behövs
 • montering av stödhandtag, förutom montering av stödhandtag i duschplats där medgivande behövs
 • installation av spisvakt
 • byte av blandare
 • installation av förstärkt belysning.

Information till fastighetsägare

Ditt medgivande är en förutsättning för bidraget om bostadsanpassning, men du har ingen skyldighet att ge ditt medgivande.

Om du lämnar medgivande:

 • Godkänner du anpassningen.
 • Avsäger du dig krav på att hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren behöver betala för att återställa bostaden.
 • Kan du som är fastighetsägare ansöka om återställningsbidrag när den boende inte längre bor kvar.

Om du vill ha mer information om anpassningen kan du be hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren lämna en offert innan du ger ditt medgivande.

Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan överta rätten till bidrag för anpassningar i trapphus och andra allmänna utrymmen. Till exempel ramp vid huvudentrén eller dörrautomatik i porten.

Förutsättningen är att intresset är ömsesidigt. Det innebär att båda parter vill att rätten till bidrag ska övertas/överlåtas.

Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden. 

Det finns bidrag för reparation, service och besiktningar av gjorda anpassningar.

Ersättningen betalas ut till den som fått bidraget för bostadsanpassning. Den kan inte övertas av fastighetsägaren.

Du kan söka bidrag för återställning av många åtgärder som är finansierade med bostadsanpassningsbidrag.

Det bidrag du kan få motsvarar kostnaderna för standardmaterial och den enklaste lösningen som uppfyller kraven inom bygglagstiftningen.

Väljer du dyrare material eller utförande kommer bidraget  inte att täcka hela kostnaden. Du får själv stå för mellanskillnaden.

Uppdaterad