Guide

Sök bidrag för bostadsanpassning

Så här söker du bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre för dig i din vardag.

Förbered din ansökan

Ta reda på

 • vad du kan söka bidrag för
 • vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan.

Vilka handlingar som behövs beror på bostadens ägarförhållande. Äger du inte din bostad själv behöver du oftast ett medgivande från fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare.

Ordna de handlingar som behövs till din ansökan så att du kan skicka in dem tillsammans med ansökningsblanketten.

Ansök

Var noggrann när du fyller i ansökningsblanketten. Följ de instruktioner som finns tillsammans med ansökningsblanketten.

Saknas det uppgifter ber vi dig komplettera din ansökan.

Kom ihåg:

 • skriv under blanketten
 • skicka med alla handlingar som behövs i din ansökan.

Ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag (pdf)

Skicka din ansökan och handlingar

Du kan skicka in din ansökan eller dina handlingar via post eller e-post. Det går även bra att lämna in på plats i Tekniska nämndhuset. 

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Lämna in personligen på Stadsbyggnadsexpeditionen, Stadsbyggnadskontoret, Fleminggatan 4.

Observera att e-post inte är säkert för känsliga uppgifter. Skicka därför gärna in handlingar via post istället.

Skyddade personuppgifter eller sekretess

Du eller en familjemedlem som har skyddade personuppgifter måste vara noga med hur du använder dessa uppgifter.

Informera oss om detta så att vi tillsammans kan säkra ärendehanteringen.

Ansökan behandlas, följ ditt ärende

När vi fått din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi har tagit emot den. Har du ansökt om bidrag för en enklare åtgärd får du beslut direkt.

Om vi behöver veta mer

Vi kan behöva veta mer än vad som står i din ansökan.

 • Behöver du komplettera med andra handlingar meddelar vi dig inom tre veckor vad som saknas.
 • Behöver vi göra ett hembesök bokar vi det med dig.

Ändra i ditt pågående ärende

Vill du ändra i din pågående ansökan behöver du meddela din handläggare om ändringarna. Du kan behöva skicka in nya handlingar. 

Följ ditt ärende

Vill du veta vad som händer i ditt ärende kan du kontakta din handläggare. Har du frågor innan du fått en handläggare kontaktar du vår kundtjänst.

Hur lång tid tar det?

När vi fått din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi har tagit emot den. 

 • Har du ansökt om bidrag för en enklare åtgärd får du ofta beslut direkt. Till exempel om du sökt bidrag för spisvakt, montering av stödhandtag eller anpassning av trösklar.
 • Har du ansökt om bidrag för en större anpassning får du en handläggare inom tre månader. Till exempel om du sökt bidrag för dörrautomatik eller att bygga om badrum eller kök.

Kräv att få beslut

Har du väntat mer än sex månader på att få ett beslut kan du kräva att ditt ärende ska avgöras. När vi fått in ditt krav har handläggare sedan fyra veckor på sig att utreda ärendet och fatta beslut.

Vi skickar beslutet hem till dig. Avslår vi din ansökan kan du överklaga.

Vill du kräva att ditt ärende ska avgöras mejla eller skicka brev. Kom ihåg att ange ditt ärendenummer eller ditt personnummer.

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm
E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Beslut om bidrag

När vi utrett alla förutsättningar för din ansökan fattar vi ett skriftligt beslut och skickar det till dig. Om du har en digital brevlåda, som Kivra eller Min myndighetspost, kan beslutet komma att skickas dit.

Positivt beslut

I brev med positivt beslut står

 • det beviljade beloppet
 • vad det ska användas till
 • hur du ska redovisa för att vi ska betala ut pengarna.

Negativt beslut

I brev med negativt beslut står

 • varför vi avslår din ansökan om bidrag
 • hur du överklagar.

Utför anpassningen och styrk utgiften

Du ansvarar själv för att anpassningen utförs.

För att vi ska betala ut bidraget behöver du

 • beställa anpassningen av ett företag eller göra den själv
 • styrka att den är gjord.

Styrk utlägget genom att skicka

 • kvitto på materialinköp
 • faktura på utförd anpassning.

Utbetalning

Kontakta oss när arbetet är klart. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig för dina utlägg eller betalar fakturan från företaget du anlitat.

Ibland kontrollerar vi arbetet innan vi betalar ut bidraget.