Guide

Sök bidrag för bostadsanpassning

Så här söker du bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre för dig i din vardag.

Förbered din ansökan

Ta reda på vad du kan söka bidrag för och vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan. Vilka handlingar som behövs beror på bostadens ägarföhållande. Om du inte äger din bostad själv behöver du oftast ett medgivande från fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare.

Ordna de handlingar som behövs till din ansökan så att du kan skicka in dem tillsammans med ansökningsblanketten.

Ansök

Var noggrann när du fyller i ansökningsblanketten. Instruktioner som hjälper dig att fylla i  blanketten rätt finns tillsammans med ansökningsblanketten.

Om uppgifter saknas kommer vi att be dig komplettera din ansökan.

Kom ihåg

 • skriv under blanketten.
 • skicka med de anda handlingarna som behövs i din ansökan.

Ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag (pdf, 193 kB, nytt fönster)

Skicka din ansökan

Du kan posta, mejla eller lämna din ansökan.

 • Brev: Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm
 • E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
 • Lämna in: stadsbyggnadsexpeditionen, Stadsbyggnadskontoret, Fleminggatan 4.

Ansökan behandlas, följ ditt ärende

När vi fått in din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi har tagit emot den. Har du ansökt om bidrag för en enklare åtgärd får du beslut direkt.

Om vi behöver veta mer

Vi kan behöva veta mer än vad som står i din ansökan.

 • Behöver du komplettera med andra handlingar meddelar vi dig  vad som saknas inom tre veckor.
 • Behöver vi göra ett hembesök bokar vi det med dig.

Ändra i ditt pågående ärende

Vill du ändra i din pågående ansökan behöver du meddela din handläggare om ändringarna. Du kan behöva skicka in nya handlingar. 

Följ ditt ärende

Har du sökt om bidrag för en större anpassing får du en handläggare inom sex månader. Till exempel om du sökt för dörrautomatik, installation av hiss eller ombyggnad av badrum eller kök.

 • Vill du veta vad som händer i ditt ärende kan du kontakta din handläggare.
 • Har du frågor innan du fått en handläggare kontaktar du vår kundtjänst.

Hur lång tid tar det?

När vi fått in din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi har tagit emot den. 

 • Har du ansökt om bidrag för en enklare åtgärd får du ofta beslut direkt. Till exempel om du sökt bidrag för spisvakt, montering av stödhandtag eller anpassning av trösklar.
 • Har du ansökt om bidrag för en större anpassing får du en handläggare inom ett halvår. Till exempel om du sökt bidrag för dörrautomatik samt ombyggnad av badrum eller kök.

Beslut om bidrag

När vi utrett alla förutsättningarna för din ansökan fattar vi ett beslut och meddelar dig. Du får besked via post oavsett om vi beviljar din ansökan eller avslår den.

Positivt beslut

I brevet med det positiva beslutet står

 • det beviljade beloppet
 • vad det ska användas till
 • hur du ska redovisa för att vi ska betala ut pengarna.

Negativt beslut

I brevet med det negativa beslutet står

 • varför vi avslår din ansökan om bidrag
 • hur du överklagar.

Utför anpassningen och styrk utgiften

Det är du som fått bidraget som ansvarar för att anpassningen utförs.

För att vi ska betala ut bidraget behöver du

 • beställa anpassningen av ett företag eller göra den själv
 • styrka att den är gjord.

Styrk utlägget genom att skicka

 • kvitto på materialinköp
 • faktura på utförd anpassning.

Utbetalning

Kontakta oss när arbetet är klart. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig för dina utlägg eller betalar fakturan från företaget du anlitat.

Vid behov kontrollerat vi arbetet innan vi betalar ut bidraget.