Anmäl störningar i din bostad

På den här sidan får du information om hur det går till att anmäla en störning i din bostad.

Anmäl störning

Så här ser de olika stegen ut när du gör en anmälan.

Upplever du problem i din bostad ska du först kontakta din fastighetsägare eller den som orsakar störningen, till exempel byggherren eller restaurangen. De bör sedan få tid på sig att undersöka problemet och föreslå en lösning.

Fortsätter problemen efter att du kontaktat den som är ansvarig ska du anmäla störningen till miljöförvaltningen. 

E-tjänst

Använd i första hand vår e-tjänst.

Anmäl på blankett

Kontakta miljöförvaltningen om du vill ansöka på blankett, så skickar vi den till dig.

Gemensam anmälan

Är ni flera personer som upplever samma störning är det bäst att göra en gemensam anmälan. Den som anmäler måste ha en fullmakt att företräda de andra i grupptalan. 

När din anmälan är komplett skickar miljöförvaltningen den till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. De får sedan får bemöta uppgifterna. Du får en kopia på brevet där det står till vilket datum den ansvarige har på sig att svara oss.

När vi har tagit emot din anmälan går vi igenom dina uppgifter. Behöver vi någon mer information kontaktar vi dig.

  • Miljöförvaltningen handlägger inte en anmälan så länge fastighetsägarens eller verksamhetsutövarens utredning eller åtgärder fortfarande pågår.
  • Vi utreder inte tidigare störningar.
  • Vanligtvis är svarstiden tre veckor.
  • Vi skickar sedan svaret till dig så du får möjlighet att yttra dig.
  • När ditt ärende har fått en handläggare, kontaktar handläggaren dig.

Anmäl skadedjur

Fyll i formuläret. Det skickas sen till miljöförvaltningen. Kontakta oss om du behöver använda pappersblankett så skickar vi den till dig.

* Obligatorisk uppgift

Boendeform

Beskriv hur du störs

Var upplevs störningen?

Bifoga bild på störningen

Här kan du bifoga bild på skadedjur/ohyra. De format vi kan hantera för detta är: jpg, tif och png.

Har du kontaktat fastighetsägaren?*
Har du kontaktat saneringsfirma?*

Uppgifter om din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller motsvarande

Vilka åtgärder har gjorts och vilka planeras?

Har fastighetsägaren vidtagit några åtgärder hittills och har man planerat att vidta ytterligare åtgärder? Om ja, när och vad?

Har du tidigare haft något ärende hos miljöförvaltningen angående denna störning?

Vi skickar kopia till fastighetsägaren eller den som orsakar störningen

En kopia kommer att skickas till fastighetsägaren. Om skriftväxling om störningen tidigare har skett med fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren, så underlättar det handläggningen om du bifogar kopior av sådana handlingar. Alla handlingar som kommer in till miljöförvaltningen är uppgifterna allmän handling som vanligtvis är offentlig. Vid frågor, kontakta avdelningen för miljö och hälsoskydd på telefon: 08-508 28 900 eller via e-post: direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Vill du ha svar eller få en bekräftelse (kopia) på ditt meddelande, ange din e-postadress.

Uppdaterad