Anmäl störningar i din bostad

På den här sidan får du information om hur det går till att anmäla en störning i din bostad. Tänk på att alltid kontakta fastighetsägaren först.

Kontakta fastighetsägaren

Upplever du problem i din bostad ska du först kontakta din fastighetsägare eller den som orsakar störningen, till exempel byggherren eller restaurangen. De bör sedan få tid på sig att undersöka problemet och föreslå en lösning.

Anmäl störningar i inomhusmiljön

Fortsätter problemen efter att du kontaktat den som är ansvarig ska du anmäla störningen till miljöförvaltningen. 

E-tjänst

Använd i första hand vår e-tjänst.

Anmäl skadedjur

Anmäl på blankett

Kontakta miljöförvaltningen om du vill ansöka på blankett, så skickar vi den till dig.

Gemensam anmälan

Är ni flera personer som upplever samma störning är det bäst att göra en gemensam anmälan. Den som anmäler måste ha en fullmakt att företräda de andra i grupptalan. 

Anmälan skickas till fastighetsägaren

När din anmälan är komplett skickar miljöförvaltningen den till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. De får sedan bemöta uppgifterna. Du får en kopia på brevet där det står till vilket datum den ansvarige har på sig att svara oss.

Vi går igenom din anmälan

När vi har tagit emot din anmälan går vi igenom dina uppgifter. Behöver vi någon mer information kontaktar vi dig.

  • Miljöförvaltningen handlägger inte en anmälan så länge fastighetsägarens eller verksamhetsutövarens utredning eller åtgärder fortfarande pågår.
  • Vi utreder inte tidigare störningar.
  • Vanligtvis är svarstiden tre veckor.
  • Vi skickar sedan svaret till dig så du får möjlighet att yttra dig.
  • När ditt ärende har fått en handläggare, kontaktar handläggaren dig.

Uppdaterad