Guide

Anmäl störningar i din bostad

Så här gör du för att anmäla störningar i din bostad.

Kontakta fastighetsägaren

Upplever du problem i din bostad ska du först kontakta din fastighetsägare eller den som orsakar störningen. De bör sedan få tid på sig att undersöka problemet och föreslå en lösning.

Anmäl till miljöförvaltningen

Fortsätter problemen efter du kontaktat den som är ansvarig ska du anmäla störningen till miljöförvaltningen. Använd i första hand våra e-tjänster.

Du kan också göra din anmälan via en blankett. Blanketten går att fylla i direkt på webben och kan sedan skickas till miljöförvaltningen.

Läs först informationsbladet. Då blir det enklare att fylla i blanketten ”Anmälan om olägenhet” rätt.

Du är på väg att anmäla en olägenhet (pdf, 1 MB, nytt fönster)

För dig som hellre vill använda blankett finns det möjlighet till det. Blanketten går att fylla i direkt på webben och kan sedan skickas till miljöförvaltningen.

Anmälan om olägenhet (pdf, 590 kB, nytt fönster)

Gemensam anmälan

Är ni flera personer som upplever samma störning är det bäst att göra en gemensam anmälan. (Flera anmälningar om samma störning kan innebära längre handläggningstid.)

Tänk på:

  • Miljöförvaltningen handlägger inte en anmälan så länge utredning eller åtgärder fortfarande pågår.
  • Vi utreder inte kommande störningar.
  • Vi utreder inte tidigare störningar.

Vi går igenom din anmälan

När vi har tagit emot din anmälan går vi igenom dina uppgifter. Behöver vi någon mer information kontaktar vi dig.

Anmälan skickas till fastighetsägaren

  • När din anmälan är komplett skickar miljöförvaltningen den till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.
  • De får sedan får bemöta uppgifterna. Du får en kopia på brevet där det står till vilket datum den ansvarige har på sig att svara oss.
  • Vanligtvis är svarstiden tre veckor.
  • Vi skickar sedan svaret till dig så du får möjlighet att yttra dig.
  • När ditt ärende har fått en handläggare, kontaktar handläggaren dig.