Anmäl skadedjur

På den här sidan kan du anmäla skadedjur. Kontakta först fastighetsägaren. Får du ingen respons kan du fylla i formuläret. Då skickas en anmälan till miljöförvaltningen. Kontakta oss om du behöver använda pappersblankett så skickar vi den till dig.

Anmäl skadedjur

* Obligatorisk uppgift

Boendeform

Beskriv hur du störs

Var upplevs störningen?

Bifoga bild på störningen

Här kan du bifoga bild på skadedjur/ohyra. De format vi kan hantera för detta är: jpg, tif och png.

Har du kontaktat fastighetsägaren?*
Har du kontaktat saneringsfirma?*

Uppgifter om din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller motsvarande

Vilka åtgärder har gjorts och vilka planeras?

Har fastighetsägaren vidtagit några åtgärder hittills och har man planerat att vidta ytterligare åtgärder? Om ja, när och vad?

Har du tidigare haft något ärende hos miljöförvaltningen angående denna störning?

Vi skickar kopia till fastighetsägaren eller den som orsakar störningen

En kopia kommer att skickas till fastighetsägaren. Om skriftväxling om störningen tidigare har skett med fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren, så underlättar det handläggningen om du bifogar kopior av sådana handlingar. Alla handlingar som kommer in till miljöförvaltningen är allmän handling som vanligtvis är offentlig. Vid frågor, kontakta avdelningen för miljö och hälsoskydd på telefon: 08-508 28 900 eller via e-post: direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad