Oljecisterner

Du som äger en cistern som rymmer 1 m³ eller mer är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Vart tolfte år måste du göra en kontroll av cisterner i mark eller ovan mark. För äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd är intervallet sex år.

Under den tid som det är tjäle i marken ska du tänka på att boka in kontrollen med god framförhållning så kontrollen hinner utföras i tid.

Eldar du med olja för att värma din bostad?

Stockholms stad har som mål att eldning med fossil olja ska upphöra senast 2025. Det innebär att du som värmer upp ditt hus med olja behöver börja fundera på en alternativ värmekälla.

Olja är ett fossilt bränsle och medför en hög klimatpåverkan vid förbränning. Förbränning av olja leder även till utsläpp av svavel- och kväveföreningar och partiklar som är skadliga för miljön och människors hälsa. 

Vad ska jag göra med min gamla oljecistern?

Du ska meddela miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk. Cistern och rörledning som inte används ska du tömma och rengöra. Du bör sedan antingen ta bort cisternen eller fylla den med sand.

Det är viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Du måste meddela miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk. Under den tid som det är tjäle i marken ska man tänka på att boka in kontrollen med god framförhållning så kontrollen hinner utföras i tid.

Uppgifter om cistern som tas ur bruk (pdf, 700 kB, nytt fönster)

Tillsynsavgift

Vi tar ut en tillsynsavgift för handläggning. Det betyder att du får ett beslut om timavgift och en räkning när ärendet är klart. Vi debiterar all tid för exempelvis att granska anmälan, kompletteringar, kontakt via telefon eller e-post.

Mer information

Vill du veta mer om vad som gäller för cisterner? Läsa i föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Uppdaterad