Oljecisterner

Du som äger en cistern som rymmer 1 m³ eller mer är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Vart tolfte år måste du göra en kontroll av cisterner i mark eller ovan mark. För äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd är intervallet sex år. Under den tid som det är tjäle i marken ska du tänka på att boka in kontrollen med god framförhållning så kontrollen hinner utföras i tid.

Eldar du med olja för att värma din bostad?

Stockholms stad har som mål att eldning med fossil olja ska upphöra senast 2025. Det innebär att du som värmer upp ditt hus med olja behöver börja fundera på en alternativ värmekälla.

Olja är ett fossilt bränsle och medför en hög klimatpåverkan vid förbränning. Förbränning av olja leder även till utsläpp av svavel- och kväveföreningar och partiklar som är skadliga för miljön och människors hälsa. 

Tillsynsavgift

Vi tar ut en tillsynsavgift för handläggning. Det betyder att du får ett beslut om timavgift och en räkning när ärendet är klart. Vi debiterar all tid för exempelvis att granska anmälan, kompletteringar, kontakt via telefon eller e-post.

Vad ska jag göra med min gamla oljecistern?

Meddela miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk. Cistern och rörledning som inte används ska du tömma och rengöra. Du bör sedan antingen ta bort cisternen eller fylla den med sand. Det är viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Anmälan om cistern som tagits ur bruk

* Obligatorisk uppgift

Information om fastigheten

Information om cisternen

Rengjord?
Rörledningar plomberade?

Uppgifter om den som tömt och rengjort

Om intyg finns ska en kopia bifogas.

-
-
-

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad