Oljecisterner

Oljecisterner blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Du som äger en cistern som rymmer 1 m³ eller mer är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.

För cisterner i mark eller ovan mark måste du låta göra en återkommande kontroll vart tolfte år. För äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd är intervallet sex år.

Eldar du med olja för att värma din bostad?

Olja är ett fossilt bränsle och medför en hög klimatpåverkan vid förbränning. Förbränning av olja leder även till utsläpp av svavel- och kväveföreningar och partiklar som är skadliga för miljön och människors hälsa. Stockholms stad har därför som mål att eldning med fossil olja ska upphöra senast 2025. Det innebär att du som värmer upp ditt hus med olja behöver börja fundera på en alternativ värmekälla.  

Vad ska jag göra med min gamla oljecistern?

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Du måste meddela miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk. Under den tid som det är tjäle i marken ska man tänka på att boka in kontrollen med god framförhållning så kontrollen hinner utföras i tid.

Blankett - Uppgifter om cistern som tas ur bruk (pdf, 700 kB, nytt fönster)

Tillsynsavgift

Vi tar ut en tillsynsavgift för handläggning. Det betyder att ni kommer att få ett beslut om timavgift och en räkning när ärendet avslutas. All nedlagd tid för till exempel granskning av anmälan, kompletteringar, kontakt via telefon/e-post kommer att debiteras.

Mer information

Vill du veta mer om vad som gäller för cisterner kan du läsa om det i föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Cisterner och rörledningar, MSB webbplats

Uppdaterad