Klippa häckar och träd

Alla människor som bor i Stockholm ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Du som har en tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark. Tack för att du bidrar till en trafiksäker och trygg miljö där du bor!

Du har ansvar för din trädgård

Sker det en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din trädgårdshäck kan du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig:

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.” 

Belysning och skyltar

  • Gatubelysningen ger en tryggare stadsmiljö och ska inte skymmas av träd eller buskar. Det gäller både armaturer, stolpar och ledningar i luften.
  • Belysningsstolparna behöver underhållas och repareras för att fungera och ge ljus. Därför får inga häckar, buskar eller träd växa runt dem.
  • Kontrollera så att träd och buskar inte skymmer vägmärken och gatunamnskyltar.

Vid gator – klipp så här

  • Trädgrenar bör inte hänga längre ned än 3,2 meter över gångbanan, för att fordon för städning och snöröjning ska kunna passera.
  • Över körbanan och en meter in över gångbanan bör den fria höjden vara minst 4,6 meter.
  • Om trottoar saknas ska minst 50 cm mellan tomtgränsen och körbanan hållas fritt för att ge utrymme åt gående.

Vid utfarter – klipp så här

Buskar och häckar bör inte vara högre än 70 cm om de ligger inom 2,5 meter från utfarten och gång- eller körbanan.

Vid hörntomter – klipp så här

  • I hörnet av tomten bör häcken inte vara högre än 70 cm. Det gäller minst 10 meter åt varje håll från gatukorsningen och 5 meter vid gång- eller cykelbana.
  • Sätt dig i en bil och titta tvärs över tomthörnet. Kan du se trafikanterna på den korsande gatan utan problem?

Tänk så här när du planterar nytt

  • Häckar eller buskar som är högre än en meter kan planteras minst 60 cm från tomtgränsen mot gatan eller trottoaren.
  • Större träd eller buskar bör stå minst två meter från tomtgränsen.

Folder med råd och tips

Vi har samlat riktlinjer, råd och tips för hur du ska klippa dina häckar, buskar och träd i foldern Klipp bort trafikfällorna.

Klipp bort trafikfällorna (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Uppdaterad