Ett vedträ brinner med ljusa lågor i en braskamin med glasfönster. Foto: Johan Pontén

Elda inomhus

En brasa kan öka trivseln inomhus och att elda med biobränsle som ved, pellets, flis och liknande är bra ur miljösynpunkt.

Men det är viktigt att veta att den här typen av bränsle har en negativ effekt på hälsan eftersom det innehåller mycket sot och partiklar.

Elda rätt – tänd inte för stor brasa

Tänk på att inte tända för stor brasa som du måste strypa draget på. Utsläppet av hälsovådliga ämnen blir då större och risken för skorstensbrand ökar. Veden ska vara torr och finkluven. Bränslet bör ha torkats i minst ett år innan användning. Ved som är fuktig bildar nämligen hälso- och miljöfarliga ämnen. Eldar du brasan rätt brinner den med en klargul låga utan att sota eller imma igen kaminens glas. Från skorstenen syns då inte röken alls, förutom då det är kallt ute och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas.

  • Använd helst tändmedel i form av braständare eller fint huggna vedträn.
  • Undvik helst tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln.
  • Använd inte tändvätska.

Så här eldar du smartast med ved (pdf, 242 kB, nytt fönster)

Förbjudet att elda med

Det är förbjudet att elda

  • sopor och avfall eftersom det skapar dålig lukt, sotnedfall och föroreningar
  • impregnerat eller målat virke eller spån- och plywoodplattor.

När du eldar i vedeldad bastu och badtunnor, kakelugn och kamin eller vedeldad pizzaugn ska du rätta dig efter de regler som gäller för eldning av biobränsle. Du som eldar ansvarar alltid för att omgivningen inte besväras.

Ta hänsyn till dina grannar

Det finns inga generella förbud mot biobränsle i Stockholm, men du bör alltid ta hänsyn till dina grannar. Miljöförvaltningen kan i värsta fall meddela eldningsförbud. Samma gäller för miljögodkända pannor och installationer godkända av stadsbyggnadskontoret. För att inte störa dina grannar ska du se efter vart vinden blåser och med vilken styrka. En bra regel är att aldrig elda när luften är stillastående eftersom rökgaserna då inte sprids ordentligt. Lufttillförseln bör alltid vara god när du eldar.

Hälsorisker

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. I Stockholm beräknas de lokalt emitterade partiklarna i ge upphov till 170–400 dödsfall per år. Sot från vedeldning har också en klimatpåverkan.

Sotning och brandskyddskontroll

Tillstånd som krävs

Du kan behöva bygglov eller bygganmälan för

  • ny eldstad
  • ny skorsten
  • väsentlig ombyggnad av skorsten.

Förvarar du veden på tomten närmare än 4,5 meter från grannen? Då är du skyldig att samråda med din granne.

Det kan även krävas tillstånd för dig som vill ha ett större bränsleupplag på tomten. Kontakta stadsbyggnadskontoret för mer information.

Installera panna eller kamin?

Du som ska installera panna eller kamin bör använda modern teknik med miljögodkänd panna och ackumulatortank. När du vill installera en ugn i hemmet passar vedkamin, brasinsats, öppen spis eller liknande alldeles utmärkt. Du bör först kolla så att ugnen fungerar tillsammans med din skorsten. Prata med en skorstensfejarmästare så att det blir rätt.

Eldstäder och pannor för fast bränsle

Skorstensmynningen ska vara minst en meter över yttertakets högsta punkt. Du ska lämna in bygganmälan för att elda fast bränsle när du installerar, förändrar eller byter ut en eldstad. Undantag gäller för brasinsatser i öppen spis, som dock alltid kräver ett besiktningsintyg från sotare.

Du bör alltid installera typgodkända och miljöprövade anläggningar.

Ved-/kombipanna bör vara kopplad till en lämplig ackumulatortank. Miljöförvaltningen kan ingripa med begränsningar eller förbud om omgivningen störs.

Ackumulatortank för panna

Du som vill installera en ny panna för fast bränsle tittar enklast på typgodkännandet om du även behöver installera en ackumulatortank till pannan.

Uppdaterad