Ett vedträ brinner med ljusa lågor i en braskamin med glasfönster. Foto: Johan Pontén

Elda inomhus

En brasa kan öka trivseln inomhus och att elda med biobränsle som ved, pellets, flis och liknande är bra ur miljösynpunkt. Vill du bara ha det mysigt fungerar vedkaminer, brasinsatser, öppna spisar och liknande utmärkt. Men de är inte lämpade för uppvärmning

Elda med ved

Här kan du läsa hur du bäst eldar i din eldstad utan att störa dina grannar. Målet är att eventuella problem försvinner och att din eldning blir mer effektiv och miljövänlig, både för uppvärmning och trivsel.

Tänk på att inte tända för stor brasa som du måste strypa draget på. Utsläppet av hälsovådliga ämnen blir då större. Tjäravlagringarna ökar och risken för skorstensbrand ökar. Veden ska vara torr och finkluven. Eldar du brasan rätt brinner den med en klargul låga utan att sota eller imma igen kaminens glas. Från skorstenen syns då inte röken alls, förutom då det är kallt ute och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas.

Använd bara torr ved

Veden bör ha torkat minst ett halvår, gärna utomhus under tak, innan användning. Det blir bäst om du låter veden torka en tid inomhus, men inte mer än två veckor. Om veden är fuktig brinner den inte så bra och det blir dessutom stora utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen ur din skorsten.

 • Använd helst tändmedel i form av braständare eller fint huggna vedträn.
 • Undvik tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln.
 • Använd inte tändvätska.

Du kan behöva bygglov eller bygganmälan för

 • ny eldstad
 • ny skorsten
 • väsentlig ombyggnad av skorsten.

Förvarar du veden på tomten närmare än 4,5 meter från grannen? Då är du skyldig att samråda med din granne.

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. I Stockholm beräknas de lokalt emitterade partiklarna i ge upphov till 170–400 dödsfall per år. Sot från vedeldning har också en klimatpåverkan.

Det är förbjudet att elda

 • sopor och avfall (t.ex. mjölkförpackningar och plast), eftersom det skapar dålig lukt, sotnedfall och föroreningar
 • impregnerat eller målat virke eller spån- och plywoodplattor.

När du eldar i vedeldad bastu och badtunnor, kakelugn och kamin eller vedeldad pizzaugn ska du rätta dig efter de regler som gäller för eldning av biobränsle. Du som eldar ansvarar alltid för att omgivningen inte besväras.

Det finns inga generella förbud mot biobränsle i Stockholm, men du bör alltid ta hänsyn till dina grannar. Miljöförvaltningen kan i värsta fall meddela eldningsförbud. Samma gäller för miljögodkända pannor och installationer godkända av stadsbyggnadskontoret.

Elda vid rätt väderlek

För att inte störa dina grannar ska du se efter vart vinden blåser och med vilken styrka. En bra regel är att aldrig elda när luften är stillastående, till exempel en regnig höstdag eller en kall vinterdag vid så kallad inversion. Då sprids inte rökgaserna ordentligt och det finns risk att de går ner mot marken. Lufttillförseln bör alltid vara god när du eldar.

Du som ska installera panna eller kamin bör använda modern teknik med miljögodkänd panna och ackumulatortank. När du vill installera en ugn i hemmet passar vedkamin, brasinsats, öppen spis eller liknande alldeles utmärkt. Du bör först kolla så att ugnen fungerar tillsammans med din skorsten. Prata med en skorstensfejarmästare så att det blir rätt.

Detta gäller för eldstäder och pannor för fast bränsle

 • Skorstensmynningen ska vara minst 1 meter över yttertakets högsta punkt.
 • Du ska lämna in en bygganmälan för eldning av fast bränsle när du installerar, förändrar eller byter ut en eldstad. Undantaget är brasinsatser i öppen spis, som dock alltid kräver ett besiktningsintyg från sotare.
 • Du bör bara installera typgodkända och miljöprövade anläggningar.
 • Din ved-/kombipanna bör vara kopplad till en lämplig ackumulatortank.
 • Miljöförvaltningen kan ingripa med begränsningar eller förbud om omgivningen störs.

Ackumulatortank för panna

Du som vill installera en ny panna för fast bränsle tittar enklast på typgodkännandet om du även behöver installera en ackumulatortank till pannan.

Uppdaterad