En koloniträdgård. En gul solros till vänster i bild

Så hanterar du trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska sorteras ut från annat avfall. Det kan antingen komposteras på den egna tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen.

Inom Stockholms kommun är det Stockholm Vatten och avfall som ansvarar för insamling av trädgårdsavfall.

Får man elda trädgårdsavfall?

Från den 1 januari 2024 gäller att trädgårdsavfall som samlats in separat för att återanvändas eller återvinnas inte får förbrännas. Förbudet gäller alltså insamlat trädgårds- och parkavfall.

Enligt avfallsförordningen kan dock kommuner genom sina avfallsförskrifter meddela att eldning får förekomma under vissa förutsättningar.

I Stockholms kommun är det fortsatt tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall under eldningsveckorna och valborgsmässoafton.

Eldning av trädgårdsavfall

Trädgårds- och parkavfall ska i första hand återvinnas eller komposteras på den egna tomten. I Stockholms kommun är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall under dessa eldningsveckor. 

Eldningsveckor

  • Vecka 18
  • Valborgsmässoafton
  • Vecka 40.

Du som eldar måste se till att dina grannar inte störs och att det inte uppstår risk för brand. Vid torrt väder kan det råda eldningsförbud även under dessa veckor. Aktuell brandriskprognos får du på brandförsvarets telefonsvarare.

Telefonnummer till brandförsvaret: 08-454 83 39

För valborgsbrasor på allmän mark måste du söka tillstånd hos Polisen.

Tänk på det här när du eldar trädgårdsavfall

När du eldar trädgårdsavfall bildas bland annat sot, tjära, bensen och polyaromatiska kolväten. Dessa ämnen smutsar ned, luktar illa och är hälsofarliga.

  • Elda inte vid torrt och blåsigt väder.
  • Elda bara torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv.
  • Elda enbart trädgårdsavfall (ej målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast med mera då detta bildar giftig rök).
  • Se till att snabbt få fyr på elden. Det sker lättast om avfallet är helt torrt.
  • Informera brandförsvaret inför större brasor.
    Ha alltid släckningsutrustning redo.

Hur ska trädgårdsavfall hanteras?

Trädgårdsavfall kan antingen komposteras på den egna tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen.

Du kan kompostera trädgårdsavfall (som till exempel löv och kvistar) på den egna tomten utan att anmäla det till miljöförvaltningen.

Trädgårdsavfall kan lämnas in på någon av stadens återvinningscentraler. 

Fastighetsägare kan även beställa hämtning av trädgårdsavfall hos Stockholm Vatten och Avfall.

Villaägare

Hämtning av trädgårdsavfall, Stockholm vatten och avfalls webbplats

Flerbostadshus

Uppdaterad