En stor svart kompostbehållare i plast. Foto: Johan Pontén

Kompostering av matavfall

När du komposterar får du en näringsrik gödning och du förbättrar jorden i din trädgård. Dessutom får du tillfredsställelsen av att veta att du bidrar till en bättre miljö.

Kompostering av matavfall

När du komposterar får du en näringsrik gödning och du förbättrar jorden i din trädgård. Dessutom får du tillfredsställelsen av att veta att du bidrar till en bättre miljö. Från och med 1 januari 2023 ska alla hushåll i Stockholm sortera sitt matavfall. Om du komposterar matavfall ska du anmäla det till miljöförvaltningen.

 • Du ska alltid anmäla komposten till miljöförvaltningen om du komposterar matavfall (rester från matlagning och förtäring av mat).
 • Anmälan ska göras oavsett om du komposterar matavfall i egenskap av enskild fastighetsägare, ägare till flerbostadshus eller företag.
 • Använd webbformuläret nedan för att göra din kompostanmälan. Beskriv hur komposteringen går till och bifoga gärna med relevanta bilagor.
 • Om du komposterar via bokashimetoden behöver du även förtydliga hur du tar hand om slutprodukten.
 • Kompostanmälningar handläggs med en fast avgift enligt kommunens taxa. Läs mer om taxan på Miljötaxa.
 • Om du bara komposterar trädgårdsavfall som till exempel löv, kvistar och fallfrukt, på din egen fastighet, behöver du inte anmäla det till miljöförvaltningen.

Från och med 1 januari 2023 ska alla hushåll i Stockholm sortera sitt matavfall. Genom att matavfallssortera hjälper du till att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilbränslefri stad. Samtidigt som du gör en miljöinsats kan du dessutom spara pengar.

Läs mer på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats hur du anmäler dig och kommer igång.

Bor du i en- eller tvåfamiljshushåll och komposterar ditt matavfall behöver du inte ansöka om dispens från utsorteringskravet som träder i kraft den 1 januari 2023, förutsatt att komposten är anmäld till miljöförvaltningen.

Så lyckas du med din kompost

I din egen kompost hjälper du naturen på traven genom att skapa så bra förhållanden som möjligt för nedbrytningen. Läs vår guide för att lyckas med din kompost.

Vad är tillåtet?

Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall som till exempel löv, kvistar och fallfrukt på den egna fastigheten.

Kompostbehållaren ska vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska vara värmeisolerad och ha lock, och botten ska vara tät eller ha ett nät.

Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs.

 • Matavfall: Du ska alltid anmäla komposten till oss om du komposterar matavfall. Många väljer att köpa en fabrikstillverkad varmkompost, men även behållare för bokashi förekommer.
  Använd formuläret på den här sidan. Kompostanmälningar handläggs på timavgift enligt kommunens taxa. Miljötaxa

 • Väljer du en behållare för bokashi behöver du även redovisa hur du kommer att ta hand om matavfallet i efterföljande steg. Bifoga gärna information om var eller hur du kommer att ta hand om resterna.

 • Latrin: För att få ha mulltoa eller latrinkompost behöver du tillstånd från miljöförvaltningen. Skicka en skriftlig ansökan till miljöförvaltningen. Till ansökan ska du bifoga en karta eller en skiss på var du ska kompostera.
  Blankett: Ansökan om tillstånd för installation av torrtoalett (pdf)

Ska du däremot installera torrtoalett med latrinhämtning ska du vända dig till Stockholm vatten och avfall AB som kan ge dig information om behållare och gällande hämtningstaxa.

Anmälan om kompostering av matavfall

* Obligatorisk uppgift

Uppgifter om sökande

Uppgifter om kompost

Anmälan avser
Typ av kompost
Kompostens placering
Hur tas kompostprodukten om hand?

Övriga upplysningar

Här kan du komplettera med fler uppgifter om din kompostanmälan och hur kompostprodukten tas omhand. Vid bokashikompostering ska du även beskriva hur efterkompostering går till.

Bifoga filer

Bifoga gärna produktblad samt tomtkarta eller skiss som visar kompostens placering.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad