Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Varningssystemet består av information i radio och tv om vad som hänt och hur du ska agera. Vid riktigt allvarliga händelser används utomhusvarningssystemet, även kallad Hesa Fredrik.

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

  • via radio och tv
  • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • som notis i Sveriges Radios app SR Play.

I vissa fall kan du bli varnad genom:

  • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
  • sms till din mobil om den används i det drabbade området.

Hesa Fredrik

Vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik.

Om du hör en sådan utomhusvarning ska du:

  • gå in
  • stänga fönster, dörrar och ventilation
  • lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra.

Du kan också följa krisinformation.se via webb, app eller i sociala medier eller SVT och Sveriges Radio för mer information.

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. När du hör testsignalerna behöver du inte göra något.

Uppdaterad