Beredskap i hemmet

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för samhällets och vår egen säkerhet.

För att klara att ta hand om sig själv och sina närmaste, åtminstone i det inledande skedet av en kris, är det bra att förbereda sig.

Det kan innebära att se till att ha ett förråd av sådant som du själv behöver, till exempel

  • mat
  • mediciner
  • batterier
  • stearinljus.

Tänk igenom vad du behöver ha hemma, för både människor och husdjur.

Det är bra att kontrollera på vilket sätt du kan ta till dig information och nyheter om en pågående samhällskris, till exempel med hjälp av en batteridriven radio. Ha också en hink med lock eller en plastdunk för att kunna hämta vatten i.

Genom att förbereda dig kan Stockholms stad, Region Stockholm och andra myndigheter fokusera på att hjälpa utsatta grupper, de som mest behöver hjälp. Den viktigaste tillgången vid en samhällskris är andra människor. Du kan hjälpa till genom att exempelvis se efter att dina närstående, grannar och andra i din närhet är trygga och i säkerhet.

Gränsen för var ditt ansvar upphör och var samhället tar vid går inte att fastställa exakt. Det beror på många faktorer, bland annat vad det är som hänt och hur långvarig krisen är.

Att tänka på i allvarliga situationer

  • Vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids.
  • Medverka aldrig till att osanna uppgifter sprids. Sprid endast bekräftad information.
  • Ring larmnumret 112 enbart om du befinner dig i ett nödläge.
  • Vid olyckor och kriser kan samhällets informationsnummer 113 13 aktiveras. Då kan du ringa dit för att lämna eller få information om det som hänt.
  • Ring 1177 när du behöver rådgivning om någon blivit sjuk eller skadats.

Så förbereder du dig

Öva din beredskap

En förberedelse kan vara att öva din beredskap. När du övar kan du känna dig trygg i det som fungerar. Du kan också upptäcka vad du behöver justera för att vara förberedd när något oväntat händer.

Du kan öva din beredskap på olika sätt. Här finns tre förslag på övningar och på vad du kan tänka på före, under och efter din övning.

Om krisen eller kriget kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en myndighet som bland annat arbetar för att du och andra invånare kan förbereda för att hantera en kris eller allvarlig händelse. I maj 2018 skickade MSB ut en broschyr till alla hushåll i Sverige för att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Digitalt verktyg för krisberedskap

Organisationen Försvarsutbildarna har tagit fram ett antal digitala verktyg som stöd för din och övriga invånares egen krisberedskap. På deras webbplats finns tips och hjälp för att skapa en egen checklista för vad du bör ha hemma – och en quiz som kan hjälpa dig att förbereda dig!

Uppdaterad