Bidrag för återställning efter bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för att återställa en bostad eller fastighet när anpassningar som gjorts för en funktionshindrad boende inte längre behövs.

Du som äger en villa eller ett småhus kan inte få bidrag för återställning av gjorda anpassningar. Vi beviljar inte bidrag för återställning av anpassningar som är gjorda i bostadsrätter eller ägarlägenheter.

Samma funktionella nivå som tidigare

Du kan söka bidrag för att återställa bostaden eller utrymmet till samma funktionella nivå som den hade tidigare. Du behöver motivera varför åtgärden du söker bidrag för är återställning och inte normalt underhåll. Till exempel genom att redovisa bostadens skick i övrigt.

Exempel på återställningar:

 • Kakelvägg som rivits kaklas, men inte nödvändigtvis med samma sorts kakel.
 • Flyttad eller borttagen vägg som byggs upp igen.
 • Dörröppning som flyttas tillbaka.
 • Handledare som sätts tillbaka
 • Anordning monteras ner och transporteras bort
 • Spackling och målning, förutsatt att det behöver göras på grund av återställningen och inte är en del av normalt underhåll.

Du får inte bidrag för

 • normalt underhåll
 • att återställa utseendet fullt ut.

Till exempel ersätter vi lagning av håltagningar och lokal bättringsmålning. Däremot ersätter vi inte ommålning av hela väggen efter håltagning.

Vem kan söka bidraget?

Ägare till hyreslägenheter kan få bidrag för återställning inne i bostaden och i fastighetens gemensamma utrymmen eller i anslutning till fastigheten.

Förutsättningar

 • lägenheten har lämnats till Bostadsförmedlingens kö
 • Bostadsförmedlingen har inte matchat den med någon i bostadskön.

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter för fastigheter med ägarlägenheter kan få bidrag för återställning av anpassningar som är gjorda i föreningens gemensamma utrymmen.

Korrekt ansökan

Ansökan ska göras av bostadsrättsföreningens styrelse eller av samfälligheten för fastigheten med ägarlägenheter.

Vi ger inte bidrag för återställning inne i en lägenhet.

Handlingar du behöver skicka in

Var noggrann när du fyller i blanketten. Vissa delar av blanketten är obligatoriska att fylla i. Om den behöver kompletteras kommer det ta längre tid innan du kan få beslut. 

Ansökningsblankett, bidrag för återställning (pdf 400kB, nytt fönster)

Du behöver också dessa handlingar för att ansöka om återställningsbidrag:

 • Foto på anpassningen.
 • Kopia på eventuellt besiktningsprotokoll.
 • Offert eller kostnadsberäkning.

Du kan söka bidraget efter det att återställningen är gjord. Du söker bidraget på samma sätt som om du skulle söka innan återställningen görs.

Söker du i efterhand behöver du också skicka in:

 • Foto på hur det såg ut före återställningen.
 • Foto på hur det ser ut efter återställningen.
 • Kopia på eventuellt besiktningsprotokoll.
 • Kopia på kvitto eller faktura över utfört arbete.

Utförande och utbetalning

Du kan behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Ta reda på om anpassningen, reparationen eller återställningen av tidigare anpassningar kräver lov eller anmälan.

Gör du arbetet själv är du ansvarig för utförandet. Anlitar du ett företag är de ansvariga för utförandet.

Arbetet ska

 • utföras fackmässigt, till exempel ska våtrum uppfylla branschstandarder
 • följa Boverkets byggregler, till exempel ska kraven på tillgänglighet och brandsäkerhet uppfyllas. 

Det bidrag du kan få motsvarar kostnaderna för standardmaterial och den enklaste lösningen som uppfyller kraven inom bygglagstiftningen.

Väljer du dyrare material eller utförande kommer bidraget  inte att täcka hela kostnaden. Du får själv stå för mellanskillnaden.

Fakturan ska vara ställd på den person som fått bidraget för bostadsanpassningen. 

Dessutom ska fakturan innehålla

 • diarienummer, det ärendenummer som knyts till det beviljade bidraget
 • fastighetsbeteckning
 • fastighetens adress
 • beskrivning av det gjorda arbetet
 • fakturabelopp.

Söker du bidraget i efterhand behöver du inte uppge diarienummer.

Du behöver styrka att anpassningen eller installationen är gjord. Det gör du genom att skicka in kvitton på inköpt material eller på faktura för utfört arbete. Företaget som gjort arbetet kan skicka fakturan direkt till oss.

Så här går det till:

 1. Vi får kopia på kvitton eller faktura
 2. Om det behövs granskar vi det utförda arbetet
 3. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig för dina utlägg eller betala fakturan från företaget du anlitat.

Konsumenttjänstlagen gäller för alla arbeten som finansieras med återställningsbidrag. Det innebär att den som beställt arbetet ska godkänna det innan vi betalar fakturan. Eventuella tvister hanteras av beställare och leverantör.

Hur lång tid tar det att få beslut?

När vi fått in din ansökan får du ett brev från oss som bekräftar att vi har tagit emot den. 

Har du ansökt om bidrag för en enklare åtgärd får du beslut direkt. Till exempel om du sökt bidrag för spisvakt, montering av stödhandtag eller anpassning av trösklar

Har du ansökt om bidrag för en större anpassning får du en handläggare inom sex månader. Till exempel om du sökt bidrag för dörrautomatik samt ombyggnad av badrum eller kök.

Andra bidrag

Uppdaterad