Temperaturer och drag

Upplever du att det är kallt eller för varmt i din bostad ska du vända dig till din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att du har rätt inomhustemperatur.

Temperatur

  • Riktvärdena anges i så kallad operativ temperatur.
  • Riktvärdet för temperatur inomhus är 18 °C. 
  • Under sommarmånaderna är riktvärdet 26 ºC varaktigt (28 ºC kortvarigt).
  • För känsliga grupper är riktvärdet 20 °C.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att inomhustemperaturen i din bostad uppfyller Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
  • Riktvärdena gäller inte vid extrema väderförhållanden.

Vad säger väggtermometern?

En vanlig väggtermometer visar lufttemperaturen på den plats där den är placerad. Den tar inte hänsyn till den så kallade strålningstemperaturen från väggar, golv och tak. Visar väggtermometern 20 grader innebär det oftast att du har en acceptabel inomhustemperatur. 

Att tänka på

Placera helst inte termometern i ett fönster eller på en yttervägg. Tänka även på att stora möbler eller tjocka gardiner framför elementen kan hindrar den varma luften från att cirkulera i din bostad, vilket kan göra att lägenheten upplevs som kallare eller dragigare.

Anmälan om lufttemperatur och drag 

Om din fastighetsägare inte svarar eller åtgärdar de problem du påtalat, kan du göra en anmälan till miljöförvaltningen.

När miljöförvaltningen mäter i din bostad kontrollerar vi följande:

  • lufttemperatur
  • yttemperatur på golv, tak och väggar
  • luftrörelse
  • operativ temperatur.

När det blir riktigt varmt

Normalt ligger riktvärdet för hög temperatur inomhus på 24–26 grader. Sommartid måste man dock acceptera att det i perioder kan bli ännu varmare inomhus. Kortvarigt ligger riktvärdet då på 28 grader. Riktvärdena gäller inte vid extrema väderförhållanden, så som kraftiga värmeböljor. 

Dra för gardiner eller dra ned persienner

För att hindra att lägenheten värms upp under soliga dagar kan du dra för gardiner eller använda persienner och markiser. Tänk även på hur du vädrar. Om du vädrar mitt på dagen finns det risk för att du släpper in värmen istället för att hålla den ute. Det fungerar ofta bättre att vädra på kvällar eller nätter då temperaturen utomhus är lägre, gärna genom korsdrag om det är möjligt.

Håll koll på om SMHI utfärdat varningar för höga temperaturer och följ Folkhälsomyndighetens råd för värmeböljor.

Uppdaterad