Guide

Anmäl störningar i din bostad

Så här går det till om du upplever problem eller störningar i din bostad som du vill anmäla.

Kontakta fastighetsägaren

Upplever du problem i din bostad ska du först kontakta din fastighetsägare eller den som orsakar störningen. De bör sedan få tid på sig att undersöka problemet och föreslå en lösning.

Anmäl till miljöförvaltningen

Fortsätter problemen efter du kontaktat den som är ansvarig ska du anmäla störningen till miljöförvaltningen. Använd i första hand våra e-tjänster, där du enkelt kan göra en anmälan.

E-tjänster stängda

Vi stänger e-tjänsten där du kan anmäla störningar i din bostad fredagen den 18:e december. Det gör vi på grund av att vi genomför byte av vårt ärendesystem som är kopplat till e-tjänsten.

Vi planerar att öppna e-tjänsten igen den 1 februari 2021.

Du kan anmäla på blankett under den tid som e-tjänsten är stängd.

Läs först informationsbladet. Då blir det enklare att fylla i blanketten "Anmälan om olägenhet" rätt.

Du är på väg att anmäla en olägenhet (pdf 1mb, nytt fönster)

För dig som hellre vill använda blankett finns det möjlighet till det. Blanketten går att fylla i direkt på webben och kan sedan skickas till miljöförvaltningen.

Anmälan om olägenhet (pdf 590 kb, nytt fönster)

Gemensam anmälan

Om ni är flera personer som upplever samma störning är det bäst att göra en gemensam anmälan. Flera anmälningar om samma störning kan innebära längre handläggningstid.

Tänk på att

  • Miljöförvaltningen handlägger inte en anmälan så länge utredning eller åtgärder fortfarande pågår.
  • Vi utreder inte kommande störningar.
  • Vi utreder inte tidigare störningar.

Vi går igenom din anmälan

När vi tagit emot din anmälan går vi igenom uppgifterna som du lämnat. Behöver vi någon kompletterande information kontaktar vi dig.

Anmälan skickas till fastighetsägaren

Är anmälan komplett skickar miljöförvaltningen den till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som sedan får bemöta uppgifterna. Du får en kopia på brevet där det står till vilket datum den ansvarige har på sig att svara oss.

Vanligtvis är svarstiden tre veckor. Vi skickar sen svaret till dig så du får möjlighet att yttra dig. När ditt ärende har fått en handläggare, kontaktar handläggaren dig.