Överlåtelse av tomträtt

När du säljer din tomträtt måste du meddela Stockholms stad vem som är den nya ägaren. Detta för att den nya ägaren i fortsättningen ska kunna betala tomträttsavgälden.

Exploateringskontoret behöver bland annat få uppgifter om den nya ägaren och när överlåtelsen skett. 

Om överlåtelsen sker mitt i en avgäldsperiod ska den tidigare ägaren inte överlåta fakturan. Istället ska säljare och köpare reglera det sinsemellan.

Överlåtelse av tomträtt

* Obligatorisk uppgift

Fastigheten

Köp- och överlåtelsedatum

Vilket datum skrivs köpekontraktet och när är överlåtelsen?

Nuvarande ägare

Eventuella annan nuvarande ägare

Ny ägare

Eventuella andra tomträttsinnehavare

Om tomträtten ska tas över av fler än en person, fyll i övriga tomträttsinnehavares namn, personnummer/organisationsnummer och ägarandel. Fyll även i eventuell annan adress till övriga tomträttsinnehavare.

Ny ägares fakturaadress

Ange eventuell fakturaadress.

Bekräftelse

Vill du ha svar eller få en bekräftelse (kopia) på ditt meddelande, ange din e-postadress.

Uppdaterad