Två gula och en grå villa i Eneby.

Friköp tomträtt

Du som är tomträttshavare kan under vissa förutsättningar köpa din tomt från Stockholms stad. Det gäller främst dig som har en tomträtt för småhus.

Du som är tomträttshavare kan under vissa förutsättningar köpa din tomt från Stockholms stad.

Stockholms stads mark har ett stort värde för de som bor i Stockholm och därför finns riktlinjer för vilken mark staden kan sälja och till vilket pris.

I de flesta fall kan du som har en småhustomträtt köpa loss tomten, ett så kallat friköp. För tomträtter för flerbostadshus gör staden en bedömning från fall till fall. För närvarande medverkar inte staden till friköp av tomträtter med kommersiella ändamål.

Priset för friköp av tomträtter för bostadsändamål bygger i de flesta fall på markens värde, när du ansöker om att köpa din tomträtt.

  • Småhus – friköpspriset är 50 % av marktaxeringsvärdet. 
  • Fritidshus – friköpspriset är 85 % av marktaxeringsvärdet.
  • Flerbostadshus (*) – friköpspriset är lägst 85 % av marktaxeringsvärdet.

(*) Vid ansökan för flerbostadshus efterfrågar kontoret intyg om samtycke från behörig firmatecknare. Vänligen bifoga underlaget i er ansökan/formuläret nedan.

Aktuellt marktaxeringsvärde

Du kan själv söka fram aktuellt marktaxeringsvärde för din tomträtt på Skatteverkets webbplats.

Skatteverket - Söka taxeringsvärde (extern länk)

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av att friköpa din/er tomträtt ska du göra en intresseanmälan till Exploateringskontoret. Du får en bekräftelse på din intresseanmälan inom några veckor efter att vi tagit emot din anmälan.

Vid ett friköp betalar du kostnader för lagfart och inskrivningsmyndighetens expeditionsavgifter.

Läs mer på Lantmäteriets webbplats:

Lantmäteriet - Stämpelskatt och avgifter (extern länk)

Du kan skicka in din anmälan via brev eller e-post. Då behöver du märka din intresseanmälan med ”Friköp – småhus, fritidshus eller flerbostadshus”.

Ange fastighetsbeteckning samt tomträttshavarens

  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • intyg från behörig firmatecknare som styrker friköpsförfrågan
    (gäller flerbostadshus).

Vad händer efter att du skickat in din ansökan?

Exploateringskontoret prövar om staden kan medverka till ett friköp, i enlighet med försäljningspolicyn. 

Jag vill anmäla mitt intresse

* Obligatorisk uppgift

Vilken typ av hus gäller det?*

Hur vill du bli kontaktad?

Välj om du vill att vi kontaktar dig via e-post eller via brev. Fyll i e-post ELLER adress nedan.

E-post

Jag vill bli kontaktad via e-post.

Adress

Jag vill bli kontaktad via brev.

Bekräftelse

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad