Friköp av tomträtt

Du som är tomträttshavare kan under vissa förutsättningar köpa din tomt från Stockholms stad. Det gäller främst dig har en tomträtt för småhus.

Stockholms stads mark har ett stort värde för de som bor i Stockholm och därför finns riktlinjer för vilken mark staden kan sälja och till vilket pris.

I de flesta fall kan du som har en småhustomträtt köpa loss tomten, ett så kallat friköp. För tomträtter för flerbostadshus och kommersiella tomträtter (till exempel kontorshus) gör staden en bedömning från fall till fall.

Priset för friköp av tomträtter för bostadsändamål bygger i de flesta fall från värdet på marken när du ansöker om att köpa din tomträtt.

  • Småhus – friköpspriset är 50 % av marktaxeringsvärdet
  • Fritidshus – friköpspriset är 85 % av marktaxeringsvärdet
  • Flerbostadshus – friköpspriset är 100 % av marktaxeringsvärdet

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av att friköpa din tomträtt för småhus eller fritidshus ska du göra en intresseanmälan till exploateringskontoret. En bekräftelse på din intresseanmälan får du inom några veckor efter det att anmälan inkommit.

Vid ett friköp betalar köparen kostnader för lagfart, inskrivningsmyndighetens expeditionsavgifter samt eventuella pantbrev.

Du kan skicka in din anmälan via brev eller e-post. Då behöver du märka din intresseanmälan med ”Friköp – småhus” eller ”Friköp – fritidshus”.
Ange fastighetsbeteckning samt tomträttshavarens

  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • mejladress.

Vad händer efter att du skickat in din ansökan?

Exploateringskontoret prövar om staden i enlighet med försäljningspolicyn kan medverka till ett friköp. 

Jag vill anmäla mitt intresse

* Obligatorisk uppgift

Vilken typ av hus gäller det?*

Hur vill du bli kontaktad?

Välj om du vill att vi kontaktar dig via e-post eller via brev. Fyll i e-post ELLER adress nedan.

E-post

Jag vill bli kontaktad via e-post.

Adress

Jag vill bli kontaktad via brev.

Bekräftelse

Vill du ha svar eller få en bekräftelse (kopia) på ditt meddelande, ange din e-postadress.

Uppdaterad