Två gula och en grå villa i Eneby.

Friköp tomträtt

Du som är tomträttshavare kan under vissa förutsättningar köpa din tomt från Stockholms stad. Det gäller främst dig som har en tomträtt för småhus.

Du som är tomträttshavare kan under vissa förutsättningar köpa din tomt från Stockholms stad.

Stockholms stads mark har ett stort värde för de som bor i Stockholm och därför finns riktlinjer för vilken mark staden kan sälja och till vilket pris.

I de flesta fall kan du som har en småhustomträtt köpa loss tomten, ett så kallat friköp. För tomträtter för flerbostadshus gör staden en bedömning från fall till fall. För närvarande medverkar inte staden till friköp av tomträtter med kommersiella ändamål.

Priset för friköp av tomträtter för bostadsändamål bygger i de flesta fall på markens värde, när du ansöker om att köpa din tomträtt.

  • Småhus – friköpspriset är 50 % av marktaxeringsvärdet. 
  • Fritidshus – friköpspriset är 85 % av marktaxeringsvärdet.
  • Flerbostadshus – friköpspriset är lägst 85 % av marktaxeringsvärdet.

Friköp tomträtt - flerbostadshus

Exploateringsnämnden fick i sin budget för 2021 uppdrag att se över friköpspriserna för bostadstomträtter, vilket resulterade i att friköpspriset skall motsvara 85 % av fastighetens marktaxeringsvärde i fullt utvecklat skick. För eventuella inslag av kommersiella lokaler gäller fortsatt huvudregeln om att priset ska motsvara marktaxeringsvärdet i ytterstaden och ett individuellt beräknat värde i innerstaden.

Utredningen medförde vidare att friköpsförfrågningar som inkommer till exploateringskontoret innan 2022-12-31 skall baseras på 2019 års marktaxeringsvärde, den allmänna fastighetstaxeringen 2019. Därefter baseras friköpspriset på gällande marktaxeringsvärdet vid ansökningspunkten. 

Vid ansökan efterfrågar kontoret intyg om samtycke från behörig firmatecknare. Vänligen bifoga underlaget i er ansökan/formuläret nedan.

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av att friköpa din/er tomträtt ska du göra en intresseanmälan till Exploateringskontoret. Du får en bekräftelse på din intresseanmälan inom några veckor efter att vi tagit emot din anmälan.

Vid ett friköp betalar du kostnader för lagfart och inskrivningsmyndighetens expeditionsavgifter.

Du kan skicka in din anmälan via brev eller e-post. Då behöver du märka din intresseanmälan med ”Friköp – småhus, fritidshus eller flerbostadshus”.

Ange fastighetsbeteckning samt tomträttshavarens

  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • intyg från behörig firmatecknare som styrker friköpsförfrågan
    (gäller flerbostadshus).

Vad händer efter att du skickat in din ansökan?

Exploateringskontoret prövar om staden kan medverka till ett friköp, i enlighet med försäljningspolicyn. 

Jag vill anmäla mitt intresse

* Obligatorisk uppgift

Vilken typ av hus gäller det?*

Hur vill du bli kontaktad?

Välj om du vill att vi kontaktar dig via e-post eller via brev. Fyll i e-post ELLER adress nedan.

E-post

Jag vill bli kontaktad via e-post.

Adress

Jag vill bli kontaktad via brev.

Bekräftelse

Vill du ha svar eller få en bekräftelse (kopia) på ditt meddelande, ange din e-postadress.

Uppdaterad