Överlåt tomträtt

När du säljer din tomträtt ska du meddela Stockholms stad vem som är den nya ägaren. Detta för att den nya ägaren i fortsättningen ska kunna betala tomträttsavgälden.

Exploateringskontoret behöver bland annat få uppgifter om den nya ägaren och när överlåtelsen skett. 

Sker överlåtelsen mitt i en avgäldsperiod ska den tidigare ägaren inte överlåta fakturan. Säljare och köpare ska i stället reglera det sinsemellan.

Överlåt tomträtt

* Obligatorisk uppgift

Fastigheten

Köp- och överlåtelsedatum

Vilket datum skrivs köpekontraktet och när är överlåtelsen?

Nuvarande ägare

Eventuella annan nuvarande ägare

Ny ägare

Eventuella andra tomträttshavare

Om tomträtten ska tas över av fler än en person, fyll i övriga tomträttshavares namn, personnummer/organisationsnummer och ägarandel. Fyll även i eventuell annan adress till övriga tomträttshavare.

Ny ägares fakturaadress

Ange eventuell fakturaadress.

Bekräftelse

Vill du ha svar eller få en bekräftelse (kopia) på ditt meddelande, ange din e-postadress.

Uppdaterad