Överlåt tomträtt

När du säljer din tomträtt ska du meddela Stockholms stad vem som är den nya ägaren. Detta för att den nya ägaren i fortsättningen ska kunna betala tomträttsavgälden.

Observera att exploateringskontorets system inte är kopplat till Lantmäteriets fastighetsregister. Därför behövs en separat anmälan om överlåtelse av tomträtt göras till oss.

Fyll i formuläret nedan med fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter till den som anmäler överlåtelsen samt bifoga underlag för ägarbytet, exempelvis första sidan av köpebrevet eller gåvobrev.

I underlaget behöver det framgå uppgifter om den nya ägaren och när överlåtelsen skett.

Överlåt tomträtt

* Obligatorisk uppgift

Fastigheten

Kontaktuppgifter

Bifoga underlag

Bifoga underlag för ägarbytet, exempelvis första sidan av köpebrevet eller gåvobrev.

Uppdaterad