En koloniträdgård. En sandgång löper fram med odlingar på bägge sidor.

Ta hand om trädgårdsavfall

Publicerad:

Uppdaterad:

Sedan årsskiftet gäller ny lagstiftning att trädgårdsavfall i första hand ska samlas in och återvinnas. I Stockholms kommun gäller fortsatt att trädgårdsavfall får eldas under eldningsveckorna och valborgsmässoafton.

Även om det fortsatt är tillåtet att elda trädgårdsavfall så ska trädgårdsavfall i första hand gå till materialåtervinning eller komposteras på den egna tomten.

Detta gäller:

  • Trädgårdsavfall ska i första hand återvinnas eller komposteras på den egna tomten.
  • Det är tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall under eldningsveckorna och valborgsmässoafton.
  • Det kan vid torrt väder råda eldningsförbud även under dessa veckor. Kontrollera brandriskprognos hos brandförsvaret.
  • Se till att dina grannar inte störs av rök och lukt.