Hand håller smartphone som visar e-tjänst för radon.

Ny e-tjänst för sökning av radonmätning

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad har utvecklat en ny e-tjänst för att söka radonmätningar i fastigheter.

E-tjänsten är anpassad för att söka i mobilen och visar mätningar som finns registrerade hos miljöförvaltningen. I e-tjänsten visas mätresultaten från radonmätningarna som fastighetsägare skickat in till miljöförvaltningen.

Tjänsten är öppen för vem som helst att söka i. Det går att få reda på om det finns mätningar gjorda och om de är över eller under referensnivån.  

Radonhalter

Höga radonhalter innebär inte någon akut hälsofara men på lång sikt ökar risken för lungcancer. Därför är fastighetsägare skyldiga, enligt Strålskyddslagen, att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt. I Sverige är referensnivån för radon i bostäder, förskolor, skolor och lokaler som allmänheten har tillträde till enligt Strålskyddsförordningen 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus.

E-tjänst