Stopp för matavfallskvarnar

Publicerad:

Uppdaterad:

Från och med 1 januari 2024 är sortering av matavfall med avfallskvarn som går direkt till ledningsnätet inte längre godkänt.

Det innebär att du som har en sådan kvarn behöver ordna med insamling av matavfall på annat sätt.

Mer information om avfallskvarnar och insamling av matavfall finns på Stockholm vatten och avfalls webbplats.

Därför införs ändringen

I Stockholm har det sedan tidigare varit tillåtet för hushåll att sortera ut matavfall via matavfallskvarn. Enligt en regeländring i den nationella avfallsförordningen ska matavfall sorteras och hållas separat från övrigt avfall från och med 1 januari 2024.

Naturvårdsverket, som är den reglerande myndigheten, bedömer att avfallskvarnar kopplade direkt till avloppsledningsnätet inte uppfyller krav på utsortering eller separat insamling.

Koppling till tank tillåtet

Matavfallskvarnar kopplade till separat tank där avfallet samlas in som pumpbart matavfall är fortfarande tillåtna. Naturvårdsverket bedömer att dessa installationer uppfyller krav på utsortering och separat insamling.