Skadedjur och ohyra

Det finns flera saker du kan göra för att undvika att få problem med ohyra och skadedjur.

Djur och insekter kan klassas som ohyra eller skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal. De kan då göra stor skada genom att angripa livsmedel, textilier och träslag.

Exempel på ohyra kan vara

 • mjölbaggar
 • ängrar
 • myror
 • silverfiskar
 • getingar
 • flugor
 • och kackerlackor.

Med skadedjur avses bland annat

 • möss
 • råttor
 • och duvor.

Ansvar och sanering

Hyresgäster och bostadsrättsägare som har problem med ohyra eller skadedjur ska i första hand kontakta fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse. De har det huvudsakliga ansvaret för utföra nödvändiga åtgärder. Ofta finns ett avtal med ett företag som utför skadedjursbekämpning och i vissa fall kan du som boende vända dig direkt till dem. Om fastighetsägaren, förvaltaren eller styrelsen inte tar problemen på allvar kan du vända dig till miljöförvaltningen.

Det här kan du göra för att förhindra skadedjur

Följande kan du göra för att undvika skadedjur och ohyra i din bostad:

 • Städa och håll rent.
 • Om du har varit utomlands. Titta noga igenom ditt bagage så du inte har råkat få med dig ovälkomna gäster.
 • Om du köper direktimporterade matvaror – var uppmärksam så att inga insekter kommer med varorna.
 • Låt inget ätbart ligga framme eftersom det kan locka till sig råttor och möss.
 • Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela och kunna förslutas ordentligt. Detsamma gäller komposter.

Vem ansvarar?

Fastighetsägaren och förvaltaren har det huvudsakliga ansvaret för att åtgärda problem med skadedjur och ohyra. Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Anmälan

Blankett: Anmälan om olägenhet (pdf 590 kb, nytt fönster)

Uppdaterad