Grannar

Meddela först din granne, antingen muntligen eller skriftligen, att du upplever dig störd av till exempel deras tvättmaskin som går för fullt på nätterna. På detta sätt ges din granne en möjlighet att åtgärda problemet i fråga.

Vänd dig till din fastighetsägare

Ta upp frågan med styrelsen i din bostadsrättsförening eller värden i din hyresfastighet. Det är sedan deras ansvar att utreda ärendet.

Kontakta miljöförvaltningen

Kontakta miljöförvaltningen om fastighetsägaren inte utreder ärendet.

Akut hjälp

Om din fastighetsägare har en störningsjour så kontakta den. Om du behöver akut hjälp kan du kontakta polisen.

Polisens webbplats

Uppdaterad