Annat

Börja med att försöka ta reda på vart bullret kommer ifrån. Det finns många olika typer av potentiella bullerkällor, inte bara fläktar, utan också till exempel bullrande kylanläggningar eller värmepumpar. Den som äger störningskällan är ansvarig.

Kontakta din fastighetsägare

Kan du inte lokalisera bullerkällan själv, kontaktar du din fastighetsägare. Fastighetsägaren är ansvarig för att utreda störningen.

Kontakta den som är ansvarig

Om du eller ni lyckas ringa in vad det är som stör, ska du meddela den verksamhetsutövare eller fastighetsägare som äger störningskällan att du upplever dig störd av buller. På så sätt ger du den ansvarige en chans att åtgärda problemet.

Har du redan uppmärksammat miljöförvaltningen på problemet?

Du som redan har kontaktat Stockholms stad om problemet och fått ett referens- eller diarienummer ska vända dig direkt till miljöförvaltningen med dina nya uppgifter. (Handläggningen av ditt ärende går inte snabbare om du skickar in flera anmälningar.)

Om problemet är aktuellt och inte tidigare anmält till Stockholms stad

Om du inte får hjälp av din fastighetsägare och fortfarande inte vet vad det är som stör kan du ringa miljöförvaltningen. Vi kan då försöka hjälpa dig vidare.

Uppdaterad