Översvämning

Översvämningar kan få stora konsekvenser och som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom mot översvämningar.

Översvämningar kan till exempel bero på stopp i avloppet eller på en vattenläcka. De kan också uppstå efter långvariga eller häftiga regn och skyfall.

För att minska risken för skador är det viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet. På Stockholm Vatten och Avfalls webbplats finns flera tips om hur du förebygger översvämningar och vad du själv kan göra.

Använd sökfunktionen och sök på Översvämning.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett faktablad om vad du kan göra före, under och efter en översvämning och vilket ansvar som vilar på kommunen, räddningstjänsten och staten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också tagit fram tips på vad du kan göra för att minska riskerna om det uppstår en översvämning där du är.

Följ SMHI:s väderprognoser om du misstänker risk för översvämning i ditt område.

Översvämning inomhus

Om du tror att översvämningen beror på ett stopp i ditt avlopp ska du kontakta din hyresvärd, bostadsrättsförening eller fastighetsägare.

Om du har översvämning inomhus och inte tror att det beror på stopp i ditt eget avlopp ska du ringa Stockholm Vatten och Avfall.

Översvämning utomhus

Om du upptäcker en översvämning utomhus kan du felanmäla det via e-tjänsten och appen Tyck till.

Om problemet är akut efter kontorstid kontakta alltid Räddningstjänsten på 112. Räddningstjänsten tar sedan direkt vidare kontakt med Stockholms stad.

Uppdaterad