Ljusstörningar

Blir du störd av en upplyst skylt, fasadbelysning eller liknande ljuskälla råder miljöförvaltningen dig att i första hand prata med den som är ansvarig för belysningen.

Upplever du att du inte får gehör kan du göra en anmälan till miljöförvaltningen.

I din anmälan behöver vi följande information:

  • Eventuella bygglov
  • skylten eller belysningens storlek och omfång
  • skylten eller belysningens placering och syfte
  • avståndet till din bostad
  • om det finns fönster och balkonger eller uteplatser som exponeras för störningen
  • under vilka förhållanden och tider som belysningen är på
  • belysningens ljusstyrka och vilken typ av sken (till exempel blinkande eller fast sken, vitt eller färgat sken).

Störs du av grannars balkongbelysning eller prydnadsanordningar bedömer miljöförvaltningen att det inte är en olägenhet för människors hälsa. Du har däremot rätt att få ett överklagbart beslut. Vill du ha ett överklagbart beslut kan du kontakta miljöförvaltningen.

Blankett: Anmälan om olägenhet (pdf, 590 kB, nytt fönster)

Uppdaterad