En hög ris brinner med stora oranga lågor.

Elda trädgårdsavfall

Det råder normalt sett eldningsförbud i hela kommunen. Under året finns några undantag.

Undantagen är

  • vecka 18
  • valborgsmässoafton
  • vecka 40.

Då är det tillåtet att elda trädgårdsavfall. Du måste dock se till så att dina grannar inte störs och att det inte uppstår risk för brand.

Vid torrt väder kan eldningsförbudet gälla även under dessa veckor. Aktuell brandriskprognos får du på brandförsvarets telefonsvarare.

Telefonnummer till brandförsvaret: 08-454 83 39

För valborgsbrasor på allmän mark måste du söka tillstånd hos Polisen.

Tänk på det här när du eldar trädgårdsavfall

Vid förbränning av organiskt material bildas bland annat sot, tjära, bensen och polyaromatiska kolväten. Dessa ämnen smutsar ned, luktar illa och ökar risken för bland annat astma och lungcancer. Många bostäder har idag fläktstyrd ventilation vilket gör att eldningsröken även påverkar inomhusluften. Ambitionen är att alla ska kunna vistas såväl ute som inne utan att må dåligt av sina grannars eldning.

Kompostera

I Stockholm är det tillåtet att kompostera trädgårdsavfall. Den näringsrika kompostjorden kan återanvändas i trädgården och man behöver därmed inte tillföra något konstgödsel.

Flisa

Hyr eller köp, gemensamt med grannarna eller på egen hand, en kompostkvarn som finfördelar grenar och kvistar till flis. Flisen kan användas som strö i komposten eller som täckning i rabatterna.

Kör bort för återvinning

Trädgårdsavfall kan transporteras till en återvinningscentral för grovavfall. Du kan också lämna batterier, oljerester och annat farligt avfall där.

Återvinningscentraler, Stockholm Vatten och Avfalls webbplats

Ordna en valborgsbrasa

Ett alternativ är att samla ihop trädgårdsavfallet och ordna en gemensam valborgsbrasa i området där du bor. På allmän
mark krävs dock tillstånd från Polisen

  • Elda inte vid torrt och blåsigt väder.
  • Elda bara torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv.
  • Elda enbart trädgårdsavfall (ej målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast med mera då detta bildar giftig rök).
  • Se till att snabbt få fyr på elden. Det sker lättast om avfallet är helt torrt.
  • Informera brandförsvaret inför större brasor.
    Ha alltid släckningsutrustning redo.

Uppdaterad