Skillnad mellan att bo i hyresrätt och bostadsrätt

I en hyresrätt hyr du din bostad av en hyresvärd som äger och förvaltar huset. Äger du en bostadsrätt är du medlem i den bostadsrättsförening som äger och förvaltar huset.

Bo i hyresrätt

 • Fastigheten ägs av hyresvärden.
 • Hyresvärden sköter förvaltningen (den dagliga skötseln) och detta ingår i hyran.
 • Du betalar ingen insats för att få din lägenhet, bara din månadshyra.
 • Hyresvärden avgör vilka renoveringar som får göras i din lägenhet.
 • Hyresvärden sköter förvaltningen av fastigheten och om exempelvis din spis går sönder så är det hyresvärden som ansvarar för att reparera eller byta ut den.
 • Du kan påverka skötseln av fastigheten genom den lokala hyresgästföreningen.
 • Hyresrätten kan inte köpas, säljas eller ges bort. Men den kan överlåtas och bytas under förutsättningar som finns angivna i hyreslagen.
 • Hyresgäster hos de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm har tillgång till den gemensamma interna kön för att få en annan bostad.

Bo i bostadsrätt

 • Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och upplåter lägenheterna till föreningens medlemmar med så kallad bostadsrätt.
 • Du som medlem betalar en insats till föreningen för din bostadsrätt.
 • Äger du en bostadsrätt har du stor frihet att själv forma ditt boende och påverka val av material och renoveringar i lägenheten.
 • Medlemmarna i en bostadsrättsförening bestämmer tillsammans över husets gemensamma utrymmen, till exempel tvättstuga och innergård, och föreningen ansvarar för att laga det som går sönder utanför lägenheten. Bostadsrättsföreningen ansvarar även för att göra de renoveringar som fastigheten behöver.
 • Bostadsrättsföreningen väljer hur den vill förvalta fastigheten. Det kan till exempel handla om städning och skötsel av utomhusmiljöer. Antingen görs förvaltningen genom eget arbete av de boende eller så anlitar föreningen en entreprenör.
 • Medlemmarna betalar en månadsavgift till föreningen.
 • Verksamheten i föreningen regleras bland annat av bostadsrättslagen och föreningens stadgar.
 • De allra flesta som köper bostadsrätt behöver låna pengar från en bank eller ett låneinstitut. Då ansvarar du även för att, utöver månadsavgiften till bostadsrättföreningen, betala räntor och amorteringar på ditt bostadslån..
 • En bostadsrätt har ett ekonomiskt värde som kan öka eller minska. Det innebär att en bostadsrätt kan säljas, ges bort eller ärvas.

Uppdaterad