Förhandsavtal

Ett av villkoren som måste uppfyllas innan en ombildning genomförs är att förhandsavtal tecknats med minst 50 % av förstahandshyresgästerna.

Förhandsavtalen ska vara tillgängliga för granskning av de oberoende observatörerna senast två veckor innan planerat tillträde.

Följande kommer att granskas:

  • Det ska framgå vilken lägenhet avtalet avser.
  • Förhandsavtalet ska vara undertecknat.
  • Underskrifter i original, både manuellt och digitalt godkänns. En digital signatur ska kunna verifieras med bank-ID.
  • Förhandsavtal godkänns endast från personer med förstahandskontrakt och som är mantalsskrivna i fastigheten.
  • Om flera står på avtalet ska förhandsavtalet vara undertecknad av dessa.
  • Insats, upplåtelseavgift och årsavgift måste enligt lag framgå av förhandsavtalet.

Vi rekommenderar att det framgår av avtalet att det upphör att gälla om oförutsedd omständighet inträffar som försvårar eller omöjliggör att parterna kan fullfölja sin del av avtalet, till exempel att föreningen eller medlemmen inte får finansiering.

Uppdaterad