Att vara hyresgäst i en bostadsrättsförening

De som avstår från att rösta på köpestämman eller som röstar nej till en ombildning bor kvar i fastigheten som hyresgäster hos bostadsrättsföreningen. De har samma rättigheter och skyldigheter som tidigare.

Hyresgästers rättigheter och skyldigheter regleras i hyreslagen. Hyreslagen gäller för alla hyresgäster oavsett hyresvärd. Hyresvärden, till exempel en bostadsrättsförening, sköter den dagliga skötseln av huset, och det ingår i hyran.

Hyresvärden avgör vilka renoveringar som får göras i lägenheten. Om exempelvis hyresgästens spis går sönder så är det hyresvärden som ansvarar för att reparera eller byta ut den.

Hyresrätten kan inte köpas, säljas eller ges bort. Men den kan överlåtas och bytas under förutsättningar som finns angivna i hyreslagen.

Hyran förhandlas vanligtvis årligen av bostadsrättsföreningen och Hyresgästföreningen. Om bostadsrättsföreningen behöver göra större renoveringar har hyresgästen rätt till inflytande i enlighet med hyreslagens bestämmelser.

Hyresgäster hos de tre kommunala bostadsbolagen har möjlighet att försöka byta sin lägenhet via den interna byteskön. Ombildas fastigheten till bostadsrätt försvinner hyresgästernas plats i den interna byteskön.

Uppdaterad