Styrelsearbete

Bostadsrättsföreningens styrelse består av medlemmar från bostadsrättsföreningen som utses på årsmötet av föreningens medlemmar. Styrelsen är bostadsrättsinnehavarnas förlängda arm när det gäller bland annat fastighetens skick, skötsel och ekonomi.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för förvaltningen av fastigheten och sköter det löpande arbetet med att leda föreningens verksamhet. Att skapa en välskött bostadsrättsförening kräver engagemang från de boende och från bostadsrättsförenings styrelse.

Styrelsen i en bostadsrättsförening måste ha minst tre ledamöter. Bolagsverket ska också alltid ha en aktuell förteckning över vilka som representerar föreningen. På årsmötet eller föreningsstämman väljer bostadsrättsföreningens medlemmar vilka personer som ska ingå i styrelsen. Föreningsstämman bestämmer också hur bostadsrättsföreningens styrelse ska arbeta, genom att fastställa föreningens stadgar.

Uppdaterad