Styrelsearbete

Bostadsrättsföreningens styrelse består av medlemmar från bostadsrättsföreningen. Styrelsen utses på årsmötet av föreningens medlemmar. Styrelsen är bostadsrättsinnehavarnas representanter när det gäller bland annat fastighetens skick, skötsel och ekonomi.

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att förvalta fastigheten och sköter det löpande arbetet med att leda föreningens verksamhet.

Det kräver engagemang från de boende och från bostadsrättsförenings styrelse för att skapa en välskött bostadsrättsförening.

  • Styrelsen i en bostadsrättsförening måste ha minst tre ledamöter.
  • Bolagsverket ska alltid ha en aktuell förteckning över vilka som representerar föreningen.
  • På årsmötet eller föreningsstämman väljer bostadsrättsföreningens medlemmar vilka personer som ska ingå i styrelsen.
  • Föreningsstämman bestämmer hur bostadsrättsföreningens styrelse ska arbeta, genom att fastställa föreningens stadgar.

Uppdaterad