Att vara en bra hyresvärd

Boende som inte ombildat sin lägenhet till bostadsrätt bor kvar i sin lägenhet med hyresrätt och med bostadsrättsföreningen som hyresvärd. Att vara hyresvärd innebär ansvar och det är viktigt att skapa en bra relation till sina hyresgäster och att se till så att hyresgästens rättigheter uppfylls av föreningen.

Boende som inte ombildat sin lägenhet till bostadsrätt bor kvar i sin lägenhet med hyresrätt och med bostadsrättsföreningen som hyresvärd. Att vara hyresvärd innebär ansvar och det är viktigt att skapa en bra relation till sina hyresgäster och att se till så att hyresgästens rättigheter uppfylls av föreningen.

Bostadsrättsföreningens skyldigheter som hyresvärd och hyresgästens rättigheter som hyresgäst regleras av hyreslagen. Här finns bestämmelser till exempel om

  • vad ett hyresavtal ska innehålla
  • hur hyran får sättas
  • hyresgästens rätt till renoveringar och reparation
  • hyresgästens rättigheter i samband med stora renoveringar
  • regler för att hyra ut i andra hand
  • regler för uppsägning av hyreskontrakt
  • regler för hur hyresgäster kan byta sin lägenhet med annan hyresgäst.

Uppdaterad