Att vara en bra hyresvärd

De som inte ombildat sin lägenhet till bostadsrätt bor kvar i sin lägenhet med hyresrätt. Det innebär att bostadsrättsföreningen är hyresvärd. Att vara hyresvärd innebär ansvar. Det är viktigt med en bra relation till sina hyresgäster och att se till så att hyresgästens rättigheter uppfylls av föreningen.

Både bostadsrättsföreningens skyldigheter som hyresvärd och hyresgästens rättigheter som hyresgäst regleras av hyreslagen.

I hyreslagen finns bestämmelser om till exempel

  • vad ett hyresavtal ska innehålla
  • hur hyran får sättas
  • hyresgästens rätt till renoveringar och reparation
  • hyresgästens rättigheter i samband med stora renoveringar
  • regler för att hyra ut i andra hand
  • regler för att säga upp hyreskontrakt
  • regler för hur hyresgäster kan byta sin lägenhet med annan hyresgäst.

Uppdaterad