Att förvalta en fastighet

Bostadsrättsföreningen har ansvar för att förvalta sin fastighet. Det betyder att sköta om daglig skötsel och tillsyn av fastigheten, att eventuella hyresgäster får reparationer gjorda och att el, värme och avfall fungerar som det ska. Föreningen ansvarar också för att planera, finansiera och genomföra större renoveringar.

Föreningens styrelsen representerar bostadsrättsinnehavarnas medlemmar när det gäller beslut om fastighetens skötsel och föreningens ekonomi. Bostadsrättsföreningen måste uppfylla lagkraven inom såväl teknisk förvaltning som ekonomisk förvaltning.

På bland annat Boverkets, Bolagsverkets och Skatteverkets webbplatser hittar du mer information.

Den tekniska förvaltningen av en fastighet är skötsel och underhåll. Det handlar om allt från den dagliga driften med trappstädning och åtgärder av akuta fel till större frågor som uppvärmning, ventilation, stambyten och fasadrenovering.

Den ekonomiska förvaltningen är allt som handlar om föreningens ekonomi. Från hantering av budget och eventuella lån till bokslut och löpande bokföring.

Uppdaterad