Att förvalta en fastighet

Bostadsrättsföreningen har ansvar för att förvalta sin fastighet. Med det menas att se till så att daglig skötsel och tillsyn av fastigheten fungerar, eventuella hyresgäster får reparationer gjorda och att el, värme och avfall fungerar som det ska. Föreningen har även ansvar för planering, finansiering och genomförande av större renoveringar som fastigheten behöver.

Styrelsen är bostadsrättsinnehavarnas förlängda arm när det gäller bland annat fastighetens skick, skötsel och föreningens ekonomi. För fastighetsägare finns lagkrav som bostadsrättsföreningen måste uppfylla inom såväl teknisk förvaltning som ekonomisk förvaltning. På bland annat Boverkets, Bolagsverkets och Skatteverkets webbplatser finns mer information.

Den tekniska förvaltningen av en fastighet omfattar skötsel och underhåll av fastigheten. Det handlar om allt från den dagliga driften med trappstädning och åtgärder av akuta fel till större frågor som uppvärmning, ventilation, stambyten och fasadrenoveringar. Den ekonomiska förvaltningen rör allt som handlar om föreningens ekonomi, från hantering av budget och eventuella lån till bokslut och löpande bokföring.

Uppdaterad