Äga bostadsrätt eller bo med hyresrätt i bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger och förvaltar en fastighet. Vad en förening får och måste göra regleras bland annat av bostadsrättslagen.

Bostadsrättsföreningen upplåter lägenheterna i fastigheten till föreningens medlemmar som betalat en insats för sin bostadsrätt. Den som äger en bostadsrätt äger formellt sett alltså inte sin lägenhet (det gör bostadsrättsföreningen) utan man äger rätten att bo i lägenheten på obegränsad tid.

Att äga en bostadsrätt

Som ägare till en bostadsrätt är du medlem i bostadsrättsföreningen. Det innebär att medlemmarna indirekt är delägare i fastigheten. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen bestämmer gemensamt till exempel hur fastigheten ska renoveras, hur städningen ska skötas och hur gemensamma utrymmen ska användas. Som bostadsrättsinnehavare har du rätt att påverka bostadsrättsföreningens verksamhet genom att rösta på föreningsstämman och skriva motioner till stämman.

En bostadsrättsinnehavare har rätt att belåna, sälja eller ge bort sin bostadsrätt. Men med rättigheterna följer också skyldigheter. De skyldigheter bostadsrättsinnehavaren har gentemot bostadsrättsföreningen regleras bland annat i föreningens stadgar.

Föreningens respektive bostadsrättsinnehavarens ansvar

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för allt underhåll inne i lägenheten, föreningen ansvarar för allt övrigt underhåll. Ansvarsfördelningen regleras dels av bostadsrättslagen, dels av föreningens stadgar.

Enligt bostadsrättslagen ska bostadsrättsinnehavaren på egen bekostnad hålla sin lägenhet i gott skick och upprätthålla dess standard, om inte något annat bestämts i stadgarna. Bostadsrättsinnehavaren äger och ansvarar för lägenhetens inredning och utrustning i badrum och kök, exempelvis spis och kylskåp och för underhåll av bostadens ytor, exempelvis väggar, golv och tak.

Föreningens stadgar beskriver vad bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för. En medlem i en bostadsrättsförening kan bli utesluten om hen inte följer de regler som bostadsrättsföreningen har beslutat om.

Bostadsrättsföreningens ansvar är till exempel att sköta gemensamma utrymmen. Exempelvis tvättstuga, trapphus, ledningar för el, värme, gas, vatten och avlopp. Föreningen ansvarar också för underhåll utanför lägenheten.

Uppdaterad