Ombilda till bostadsrätt

Under 2019 erbjöd Stockholms stad hyresgäster hos Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder i elva utvalda områden möjligheten att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt.

Intresseanmälan

Sista dag för intresseanmälningar var den 31 december 2019.

Att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt är en möjlighet, inte ett krav. Det är hyresgästerna i fastigheten som bestämmer om man vill ombilda eller inte. Du kan alltid bo kvar som hyresgäst, även om fastigheten ombildas.

Informationen här på webbplatsen om hur en ombildning går till är en guide och inte en komplett information. Vill du och dina grannar starta en ombildningsprocess behöver ni därför gå vidare och söka mer information, till exempel på de länkar som finns här på webbplatsen.

Viktigt att veta

31 december 2019 var sista datum för att inkomma till hyresvärden med en komplett och godkänd intresseanmälan om ombildning. För att vara säker på att intresseanmälan är komplett och godkänd av hyresvärden är det därför viktigt att bostadsrättsföreningen skickade in sin intresseanmälan i god tid innan årsskiftet.

Stockholms stad har satt en gräns för ombildningar. Om du bor i ett område där flera andra ombildningar pågår eller nyligen har genomförts kan det blir ett stopp för fortsatta ombildningar i området. Stockholms stad har beslutat att möjligheten till ombildning kommer att upphöra när andelen hyresrätter i ett område når 60 procent eller om andelen hyresrätter som ägs av stadens tre kommunala bostadsbolag blir mindre än 50 procent. Om det skulle hända kommer alla berörda bostadsrättsföreningar att bli informerade.

Stockholms stad följer aktivt intresset för ombildning i utvalda områden. Bildas det många föreningar i ett område kan det datum för när en korrekt, komplett och godkänd intresseanmälan inkommit till hyresvärden vara en faktor för att bedöma vilka föreningar som får ett priserbjudande om att köpa sin fastighet innan processen stoppas i ett område.

Det här är en ombildning

Att ombilda en fastighet från hyresrätt till bostadsrätt innebär att hyresgäster i fastigheten går samman och bildar en bostadsrättsförening som köper fastigheten från hyresvärden. Att äga en bostadsrätt ger stort inflytande över det egna boendet men att bo i bostadsrätt innebär även ett ökat ansvar. Ansvaret gäller inte bara för den egna bostadsrätten utan för hela fastigheten.

I de här områdena finns möjligheten att ombilda

Ombildningsmöjligheten gäller hyresrätter som ägs av något av de tre kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem eller Svenska Bostäder i elva utvalda områden. En del av dessa hyresrätter har undantagits från möjligheten till ombildning. Skälen till undantag är exempelvis att husen är nyproducerade eller att de av fastighetstekniska eller strategiska skäl är viktiga för bostadsbolagen och Stockholms stad.

Alla hyresgäster som bor i fastigheter där det finns möjlighet till ombildning har fått information om detta på posten från sin hyresvärd.

Att ombilda till bostadsrätt, informationsfolder till berörda hyresgäster (pdf, 2 MB, nytt fönster)

Att ombilda till bostadsrätt, informationsfolder på lättläst svenska (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)

Utvalda områden

 • Husby
 • Rinkeby
 • Grimsta
 • Hässelby Gård
 • Bagarmossen
 • Hökarängen
 • Fagersjö
 • Rågsved
 • Skärholmen
 • Sätra
 • Västertorp

Vad kostar det att ombilda en hyresrätt till bostadsrätt?

För att få veta vad en fastighet kan kosta behöver Stockholms stad göra en värdering av fastigheten. Den görs av ett oberoende värderingsföretag som är upphandlat av Stockholms stad. Innan värderingen kan göras måste boende bilda och registrera en bostadsrättsförening och lämna in en intresseanmälan. Det är först när bostadsrättsföreningen utifrån värderingen har gjort en ekonomisk plan som det står klart hur mycket den enskilda bostadsrätten kommer att kosta.

Värderingen av fastigheten tar bland annat hänsyn till fastighetens skick, framtida renoveringsbehov och i vilket område fastigheten ligger. Priset för en fastighet som behöver renoveras blir därför lägre än priset för en renoverad fastighet.

Boendekostnaden för en bostadsrätt består av ränta och amorteringar på eventuella bostadslån samt en månadsavgift som täcker föreningens kostnader för fastighetens lån, drift, skötsel och underhåll. Det är en bank eller ett låneinstitut som avgör om du kan få bostadslån.

En ombildning kräver kunskap

Att ombilda en fastighet från hyresrätt till bostadsrätt kräver mycket kunskap och processen kan vara svår om man inte har erfarenhet. Många bostadsrättsföreningar väljer därför att ta hjälp av en ombildningskonsult eller motsvarande. Kostnaden för en konsult varierar, till exempel beroende på hur många lägenheter det är i föreningen. Stockholms stad rekommenderar inga konsulter utan upphandlingen av en sådan ansvarar bostadsrättsföreningen själv för.

Uppdaterad