Störande lukt i Stockholms sydvästra delar

Publicerad:

Uppdaterad:

Miljöförvaltningen har under det senaste halvåret fått in många klagomål på asfaltslukt i sydvästra delarna av Stockholm. Arbetet pågår med att utreda orsakerna till lukten.

Den störande lukten kan sannolikt kopplas till Peab Asfalt AB som är ett asfaltverk i Västberga.

– Vi har en pågående granskning av Peab Asfalt AB med anledning av lukten. De har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemen men det har inte varit tillräckligt. Därför ska verksamheten göra en utförlig utredning av luktstörningen och redovisa förslag på ytterligare åtgärder, säger Katariina Parker, enhetschef på miljöförvaltningen.

Redogöra för innehåll

Om luftföroreningar är hälsofarliga beror på utsläppens innehåll och hur hög koncentrationen av föroreningen är när man utsätts för den.

– I sin utredning ska Peab redogöra för innehållet i utsläppen, om de kan vara hälsovådliga och vad de göra för att stoppa dem, säger Katariina Parker.

Utredningen ska redovisas senast den 28 december 2022. Den är ett viktigt underlag i miljöförvaltningens bedömning om vilka ytterligare åtgärder som verksamheten kan behöva vidta.

Granskning kan ta tid

Miljöförvaltningens ansvar är att bedriva tillsyn av verksamheter enligt miljölagstiftningen i miljöbalken. När verksamheter inte lever upp till miljöbalken kan miljöförvaltningen ställa krav på åtgärder.

– Vår granskning som ligger till grund för krav på verksamheten måste vara grundlig så att åtgärderna blir rätt. Därför kan det ta tid. Sedan måste kraven på skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vara rimliga i förhållande till de kostnader som de innebär för verksamhetsutövaren. Så det är en bedömning vi gör, säger Katariina Parker.

Miljöförvaltningen har idag en bra beskrivning av luktstörningen genom de många klagomål som hittills kommit in.